INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Geleceğin Popüler Meslekleri

Geleceğin meslekleri nedir, hangi sektörlerde istihdam artacak? Speaker Agency ekibi olarak yeni nesil meslekleri derledik!

İş Hayatı
  • Yayınlanma Tarihi: 05 Temmuz 2022
  • Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024
  • Yazan: Speaker Agency

Geleceğin Popüler Meslekleri Nelerdir?

408939730 690X460

Hemen hemen herkes heyecan duyduğu bir alanda kariyer yapmak ister. Ancak meslek seçimi yaparken ve kariyerinizin başında bu seçtiğiniz meslekle ilgili kendinize yatırımda bulunurken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bunlardan elbette en önemlisi seçtiğiniz mesleğin geleceği ile alakalı olmalıdır. 

Dönem dönem bazı meslek grupları teknoloji veya ihtiyaçlar doğrultusunda öne çıkabiliyor, bu nedenle seçtiğiniz mesleğin geleceğin meslekleri içerisinde olup olmadığına dikkat etmeniz çok önemlidir.

Speaker Agency ekibi olarak bu içeriğimizde geleceğin meslekleri nelerdir konusunu inceledik. Dijitalleşme süreci ile hayatımıza girebilecek yeni popüler mesleklerden bahsederken, hangi alanlarda istihdamın artabileceği hakkında konuştuk.

Geleceğin Popüler Meslekleri Hangileri?

Geleceğin meslekleri, hızla değişen teknolojik ve ekonomik koşulların etkisi altında sürekli evrim geçirmektedir. Bu bağlamda, geleceğin meslekleri kavramı geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojik alanlarda uzmanlaşmış kişilere olan talep, önemli bir artış göstermektedir. Bu uzmanlar; veri analizi, otomasyon, yapay zeka tabanlı sistemlerin geliştirilmesi ve dijitalleşme sürecinde kritik roller üstlenmektedir.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojilere odaklanan geleceğin meslekleri de popülerleşmektedir. Yeşil enerji sektörü, iklim değişikliği ile mücadele ve enerji sürdürülebilirliği çabaları kapsamında önemli bir büyüme potansiyeli sunmaktadır. Bu nedenle uzmanlar ve mühendisler, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projelerde etkili bir şekilde çalışabilme becerileri ile öne çıkmaya çalışmaktadır.

Dijital pazarlama, e-ticaret ve veri bilimi gibi alanlarda uzmanlaşan profesyoneller de gittikçe popülerleşene geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır. İnternetin etkin bir şekilde kullanılması ve dijital platformlardaki varlığın önemi, bu alanlarda uzmanlara olan talebi artırmıştır. Bu profesyoneller, şirketlerin dijital stratejilerini geliştirmelerine, pazarlama verilerini analiz etmelerine ve online varlıklarını optimize etmelerine yardımcı olabilir.

Sağlık teknolojisi ve biyoteknoloji alanları da gelecekteki önemli meslekler arasında gösterilmektedir. Tıbbi teknolojideki ilerlemeler, hasta bakımını iyileştirmek ve sağlık sonuçlarını optimize etmek adına yeni fırsatlar yaratmaktadır. Mühendisler, biyoinformatik uzmanları ve sağlık profesyonelleri, sağlık sektöründeki bu değişen dinamiklere adapte olabilecekleri kariyer fırsatlarına yönelmektedir.

Türkiye’de Gelecekte Hangi Meslekler İlgi Görecek?

Gelecekte Türkiye’de talep gören meslekler, hızla değişen ekonomik, teknolojik ve toplumsal dinamiklere bağlı olarak şekillenebilir. Türkiye’de geleceğin meslekleri kavramı, çeşitli sektörlerde ortaya çıkacak yeni fırsatları ifade eder. Bu bağlamda önümüzdeki 10 yıllık süreç içinde talebi artacak ve yüksek ücretlerle çalışabileceğiniz 4 meslek grubu şu şekildedir:

Aktüer

Aktüerler genellikle sigorta ve finans şirketleri için çalışır. Yaptıkları işi en yalın ifadeyle risk değerlendirmesidir. Yaşanabilecek olayların ihtimallerini ve mali sonuçlarını değerlendirir. Bunu yapmak için de istatistiksel ve matematiksel teknikleri kullanırlar.

Aktüerlerin temel işi olan risk analizi bu meslek için son derece kritiktir. Bu nedenle aktüer olmak isteyen bir kişinin öngörü kabiliyeti son derece iyi olmalıdır. Aynı zamanda istatistik ve matematik bilgileri de bir noktaya kadar şarttır. Ayrıca hemen hemen her meslekte olduğunu gibi güçlü bir iletişimleri olmalıdır.

Endüstri Mühendisi

Endüstri mühendisleri, çalıştıkları kuruma optimizasyon ve verimlilik sunarak iş gücüne katkı sağlarlar. Bir endüstri mühendisi, tedarik zincirinden operasyonlara, finanstan ekipman kullanımına kadar hemen hemen her konudan sorumlu olabilirler.

Bu alanlarda verimliliği ve optimizasyonu artırmak adına işletmedeki insanları, sistemleri ve süreçleri değerlendirir. Bunu yaparken de matematik, istatistik, bilim ve mühendislik ilkelerini kullanırlar. Amaçları, bir ürün veya hizmet yaratmak için gereken unsurları birbirine entegre etmenin en etkili yolunu bulmaktır. İşletmelerin maliyetlerini düşük, üretkenliklerini yüksek tutmalarına ve kurumsal hedeflere ulaşmalarını sağlar.

Bir endüstri mühendisinin analitik düşünme yöne çok kuvvetli olmalıdır. Aynı zamanda verimliliği artırırken yaratıcı yollara başvurulduğu için son derece yaratıcı olmalıdır. Ekip yönetiminde ve iletişimde güçlü olmalıdır. Son olarak da zaman yönetimini doğru yaparak problem çözme konusunda yetenekli olmalıdır.

Veri Bilimcisi

Günümüzde artık nesnelerin interneti ve büyük veri gibi kavramlar çok yabancı değil. Bu nedenle veri analizi, büyük ve hatta orta çaptaki işletmeler için son derece cezbedici olabiliyor. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte de şirketlerin ellerindeki veriyi işeyip analiz edebilmesi için veri bilimci rolüne çok daha fazla ihtiyaç duyacak, data scientistlik geleceğin meslekleri arasındaki yerini koruyacaktır.

Veri bilimciler, şirketlerin verilerinin toplanmasına, düzenlenmesine ve analiz edilmesinde rol oynar. Veri bilimi son derece teknik ve veri ağırlıklı bir iştir.

Data scientist olabilmek için bilgisayar bilimi, mühendislik, istatistik ve matematik bölümlerinden en az birisinden lisans derecesi gereklidir. Bir veri bilimci, verinin ne ifade ettiğini çok iyi bilmelidir. Bu yüzden çıkarım becerileri gelişmiş olmalıdır.

Bilgi Güvenliği Analisti

Günümüzde popüler geleceğin meslekleri arasında yer alan bilgi güvenliği analistleri, bir şirketin bilgilerini güvenli tutmaktan sorumludur. Özellikle pandemi döneminden sonra e-ticaret kavramının ön plana çıkması ve çoğu kişinin uzaktan çalışma modeline geçmesi siber güvenlik alanında bazı zaaflara yol açabilecek duruma geldi. 

Bu da hem günümüzde hem de önümüzdeki 10 yıl içinde bu meslek grubuna olan talebin artacağına işaret ediyor. Teknolojik gelişmeleri çok iyi anlamak ve risk analizi yapabilmek bir bilgi güvenliği analistinden beklenen en büyük özelliklerin başında geliyor.

Yapay Zeka ve İleri Teknoloji ile İlgili Meslekler Hangileri?

Geleceğin meslekleri kavramı içinde öne çıkan bir alt kategori olarak ileri teknoloji meslekleri de büyük önem taşır. İleri teknoloji meslekleri, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan ve bu gelişmeleri benimseyen meslek alanlarıdır. İşte bu kapsamda dikkat çeken bazı ileri teknoloji meslekleri:

Yapay Zeka Mühendisi

Yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve optimize edilmesi konusunda uzmanlık sağlayan mühendisler, algoritmaların tasarlanması ve makine öğrenimi modellerinin oluşturulması gibi görevleri üstlenir.

Veri Analisti 

Veri analisti, büyük veri setlerini analiz ederek anlam çıkaran, veri modelleri oluşturan ve iş stratejilerine katkı sağlayan profesyonellerdir. İleri teknolojiyle entegre edilmiş veri analitiği, bu alandaki önemli gelişmelerden biridir.

Robotik Mühendisi

Otomasyon sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesinde uzmanlaşan robotik mühendisleri de geleceğin meslekleri arasında gösterilir. Endüstriyel robotlar, dronelar ve özerk araçlar gibi teknolojik cihazların geliştirilmesi bu mesleğin kapsamına girebilir.

Uzaktan Çalışma Uzmanı

Uzaktan çalışma trendinin artmasıyla birlikte, uzaktan çalışma altyapıları ve süreçlerinde uzmanlaşmış profesyonellerin önemi artmaktadır. Bu uzmanlar, şirketleri uzaktan çalışma düzenine geçişte destekleyen ve gittikçe trend hale gelen geleceğin meslekleri içerisi gösterilebilir.

Siber Güvenlik Uzmanı

Teknolojik tehditlere karşı koruma sağlamak ve bilgi güvenliği politikalarını uygulamak adına siber güvenlik uzmanları büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, ileri teknoloji sistemlerini güvenli bir şekilde entegre etme konusunda uzmanlık sağlarlar.

Yenilenebilir Enerji Uzmanı 

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasıyla birlikte, bu alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerin önemi artmaktadır. Bu uzmanlar, yenilenebilir enerji projelerinin planlanması ve uygulanmasında görev alabilirler.

Bu meslekler, teknolojinin ilerlemesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli gelişen ve güncellenen geleceğin meslekleri içerisindedir. Bu nedenle bu mesleklerle ilgilenen bireylerin teknolojik trendleri yakından takip etmeleri ve ilgili becerilerini geliştirmeleri önemlidir.

Gelecekte Hangi Sektörlerde İstihdam Artacak?

Gelecekte birçok sektörde önemli değişimler ve gelişmeler öngörülmektedir, bu da bazı sektörlerde istihdamın artmasına yol açacaktır. Özellikle teknolojik ilerlemelerin etkisiyle, yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik gibi dijital iş alanları için talep artacaktır. Bu sektörlerdeki profesyoneller, dijital dönüşüm süreçlerine liderlik ederek, yenilikçi çözümler üreterek ve güvenli dijital altyapılar oluşturarak iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecektir.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojilere odaklanan sektörlerde de önemli bir istihdam artışı beklenmektedir. Yenilenebilir enerji projeleri, çevre danışmanlığı ve yeşil teknolojilere yönelik gelişmeler, sürdürülebilirlik konusunda uzmanlaşmış profesyonellerin talep görmesine neden olacaktır. Bu bağlamda, geleceğin meslekleri arasında çevre bilinci ve sosyal sorumluluk anlayışıyla şekillenen kariyer fırsatları, istihdam artışının öncüsü olacak gibi görünmektedir.

Yeni Nesil Kariyerler Nelerdir?

Yeni nesil kariyerler terimi genellikle teknoloji, inovasyon ve değişen iş dünyasıyla ilişkilendirilen modern ve gelişen kariyer alanlarını ifade eder. Bu kariyerler, geleneksel mesleklerin ötesine geçen ve genellikle dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeni ekonomik trendlere dayanan alanlarda ortaya çıkmıştır. İşte gelecekte yaygınlaşması beklenen bazı geleceğin meslekleri:

Yapay Zeka Etik Uzmanı

Yapay zeka ve otomasyonun artan kullanımıyla birlikte, etik standartları belirleyen ve yapay zeka sistemlerinin adil ve etik bir şekilde kullanılmasını sağlayan uzmanlara olan talep artabilir.

Blockchain Uzmanı

Blockchain teknolojisi, finans, sağlık, lojistik gibi birçok sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Blockchain uzmanları, bu teknolojinin uygulanması, yönetilmesi ve güvenliği konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir.

Dijital İnsan Kaynakları Yöneticisi

İnsan kaynakları yönetiminde dijitalleşme, işe alım süreçlerinde yapay zeka kullanımı, dijital performans değerlendirmesi gibi konularda uzmanlaşan dijital insan kaynakları yöneticileri de geleceğin meslekleri arasında gösterilebilir.

E-spor Yöneticisi

E-spor, yani elektronik sporlar, hızla büyüyen bir endüstri haline gelmiştir. E-spor yöneticileri, takım yönetimi, etkinlik planlaması ve oyuncu ilişkileri gibi konularda uzmanlaşmış profesyonellerdir.

Dijital Pazarlama Stratejisti

Geleneksel pazarlama yöntemlerinden uzaklaşan şirketler, dijital pazarlama stratejilerini optimize eden ve çeşitli dijital kanallarda etkili bir şekilde varlık gösteren uzmanlara ihtiyaç duyabilirler.

Bu örnekler, iş dünyasındaki teknolojik ve toplumsal değişimlere uyum sağlamış, gelişmekte olan alanlarda ortaya çıkan geleceğin meslekleri için örnek olarak gösterilebilir. İlerleyen zamanlarda, bu kariyerlerin sayısı ve çeşitliliği muhtemelen daha da artacaktır.

Kariyer planlamanızı yaparken doğru analizi yapmak çok önemli. Çünkü iş hayatınıza nasıl başladığınız kariyer yolunuzda çok önemli bir basamak olabilir. Speaker Agency’nin Future of Work Konuşmacılarından Zehra Elif Zevulun, Dr. Cenk Tezcan, Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Nur Erdem Özeren, Prof. Dr. Erhan Erkut, İnci Abay Cansabuncu ve Dr. Erdem Aksakal’ın konuşmaları kariyer planlamanızda çizeceğiniz yolda size destek olabilir.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.