INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

İş Dünyası İçin Stratejik Konular: İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Yaratıcılık ve Sosyal Medya

Exclusive konuşmacımız, Strateji ve İnovasyon Danışmanı / Google Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Pazarlama Eski Direktörü, Mustafa İçil tarafından hazırlayıp sunulan workshop ve eğitim programlarında birçok kurumun güncel gündemini oluşturan, dijital dönüşüm, inovasyon, stratejik pazarlama ve planlama, inovasyon ve yaratıcılık, dijital ve sosyal medya pazarlama stratejileri konuları ayrıntılı şekilde ele alınıyor:

Dijital Dönüşüm Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Gelecek ve Fütürizm
  • Yayınlanma Tarihi: 22 Mart 2022
  • Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024
  • Yazan: Speaker Agency
İş Dünyası İçin Stratejik Konular Blog 690X460

Dijital Dönüşüm workshopunda günümüzde şirketlerin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez hâle gelen dijital dönüşümün yapı taşlarını, yaklaşımları ve gelecek haritasını oluşturmak, fikirleri önceliklendirip değerlendirmek, zorlukları ve sonraki adımları belirlemek için analizler, sunumlar ve haritalandırma çalışmaları yapılıyor.

İnovasyon, şirketlerin gelişim noktalarını belirlemesi, yaratıcılık ve inovasyonu tetikleyecek ilk adımları atmasını sağlamak üzere hazırlanmış; beyin fırtınasından, fikirlerin sunulup değerlendirilmesine ve sonraki adımların belirlenmesine kadar ayrıntılı bir workshop programı.

Temel pazarlama kavramlarına ve stratejik pazarlama planını oluşturan yapıtaşlarına odaklanan Stratejik Pazarlama ve Planlamanın Temelleri başlıklı eğitim programının hedefi ise, katılımcıların pazarlama kavramlarına hâkimiyetini artırmak ve uygulamalı grup çalışmaları ile stratejik pazarlama planı oluşturma sürecini anlamalarını sağlamak.

İnovasyon ve Yaratıcılık Eğitimi, birbirini tamamlayan ve güçlendiren bu iki kavramın kurumların ve çalışanların hayatlarına nasıl adapte edileceğini, şirketlerde inovasyon kültürü oluşturmayı, bireysel ve kurumsal yaratıcılığı geliştirmeyi hedefliyor. İnovasyon ve yaratıcılık kavramlarını inceleyerek başlayan program, fikir üretme sürecinden, inovasyonu destekleyen ekip kültürü oluşturmaya kadar adım adım ilerliyor.

Pazarlamanın hızla dijital mecralara kaydığı günümüzde dijital ve sosyal medya pazarlama stratejileri geliştirmeyen şirketlerin rekabet şansı giderek azalıyor. Dijital pazarlamanın temellerini ile etkin ve ölçülebilir dijital pazarlama stratejileri oluşturmanın yöntemlerini ele alan Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri Eğitimi sonrası çalışanlarınız değişik dijital pazarlama yaklaşımlarını, araçlarını, kavramlarını ve dijital stratejinin yapı taşlarını derinlemesine anlayacak.

Kurumunuzun iş sonuçlarına önemli katkılarda bulunacak workshop ve eğitim programlarının detayları ve katılım için Speaker Agency ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.