INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Girişimcilerin Finans Sektörü İçin Mutlaka Bilmesi Gereken Ekonomi Terimleri

Girişimciler ekonomi terimlerini öğrenerek finans sektöründe doğru kararlar alabilir ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütebilir. Sürdürülebilir başarı için gelin, finans dünyasını kategoriler halinde birlikte keşfetmeye başlayalım.

Finans ve Ekonomi
  • Yayınlanma Tarihi: 24 Aralık 2023
  • Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024
  • Yazan: Speaker Agency
Girişimcilik 690X460 (1)

Girişimcilik dünyası hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Teknoloji, finans, hizmet gibi sektörlerde yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu durum girişimcilerin gündemi takip etmesini zorunlu hale getiriyor. Değişime ayak uydurmak için girişimcilerin hem yerel hem de küresel gelişmeleri takip etmesi bekleniyor.

Özellikle finans dünyasında yaşanan gelişmeler ani değişimleri de beraberinde getirdiği için takip edilmesi gerekenler listesinde ilk sırada yer alıyor. Finans dünyasındaki gelişmeleri takip etmek için ise belirli terimleri bilmek gerekiyor. Ekonomi dünyasına ait terimlerin bilinmesi gündemi analiz etmeye ve ani krizlere karşı doğru kararlar almaya fayda sağlıyor.

Bu yazımızda tam da bu noktayı ele alacak,  girişimcilerin mutlaka bilmesi gereken ekonomi terimleri listesini konuşacağız. Girişimciler ekonomi terimlerini öğrenerek finans sektöründe doğru kararlar alabilir ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütebilir. Sürdürülebilir başarı için gelin, finans dünyasını kategoriler halinde birlikte keşfetmeye başlayalım.

GSYİH 690X460

1) Finans Terimleri

Finans terimleri, girişimcilerin ve yatırımcıların finansal başarıya ulaşmaları için büyük öneme sahip olan kavramları içerir. İş dünyasında rakamların ötesinde bir dile sahip olan finans terimlerini birlikte inceleyelim.

Likit Varlık

Likit varlık, kısaca nakde çevrilebilen varlıklar olarak ifade edilebilir. Kurumlar sahip oldukları likit varlıklar ile beklenmedik durumlara ve krizlere hazırlıklı olabilirler.

ROI (Return on Investment)

Türkçe karşılığı yatırım getirisi olarak bilinen bu kavram bir yatırımın getirisini ölçer. ROI, yatırımcılara yatırımları sonucunda ne kadar gelir elde ettiklerini değerlendirme imkanı tanır.

Tahvil ve Hisse Senedi

Kurumların sermaye elde etmek amacıyla ihraç ettiği finansal enstrümanlardır. Tahviller borçlanma aracını, hisse senedi ise ortaklık hisselerini ifade eder.

Bilanço 690X460

2) Finansal Analiz Terimleri

Finansal analiz terimleri, bir kurumun mali süreçlerini değerlendirmek, gelecekteki mali durumunu öngörmek için kullanılan birtakım araçlardır. Her bir terim şirketin finansal sağlığını derinlemesine incelemede, yatırım kararı almada, stratejik planlama yapmada oldukça önemlidir. İşte önemli finansal analiz terimleri:

Bilanço (Balance Sheet)

Bir kurum varlıklarını, borçlarını, ortakların hisselerini gösteren finansal tablodur. Bilançoda varlıklar, borçlar ve hisseler olmak üzere 3 ana bölüm bulunur. Bilançoyu inceleyerek bu ana başlıklarla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Kar Marjı

Kar marjı, satışlardan elde edilen karın satış tutarına bölünmesiyle elde edilen yüzdesel orandır. Örneğin bir şirketin kar marjı %30 ise bu şirket her 100 TL’lik alışverişten 30 TL kar elde ediyor demektir. Şirketin karlılığının analiz etmek, rekabet durumunu incelemek ve fiyatlandırma stratejisini belirlemek için kar marjı analizi yapılır.

Nakit Akış Tablosu

Bir kurumun belirli bir dönem içerisindeki nakit girişlerini ve çıkışlarını gösteren finansal tablodur. Bir kurumun likidite sağlığını değerlendirmede nakit akış tablosu oldukça önemlidir.  

Kar Marjı 690X460

3) Makroekonomi Terimleri

Enflasyon

Enflasyon kısaca ürün ve hizmetlerin genel fiyat seviyelerindeki artışı ifade eden bir kavramdır. Enflasyon yükseldiğinde paranın satın alma gücü düşer. Örneğin geçen ay 20 TL olan ürün, bu ay enflasyon sebebiyle 22 TL’ye satılıyorsa paranızın satın alma gücü %10 düşmüştür. 

GDP (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla - GSYİH)

GDP, bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tüm mal ve hizmetlerinin toplam değerini ölçen ekonomik göstergedir. GDP yüksek olduğunda ekonominin güçlü olduğu, düşük olduğunda ise ekonominin zayıf olduğu yorumuna ulaşılır.

İşsizlik Oranı

İşsizlik oranı, bir ülkedeki iş arayıp iş bulamayan kişilerin toplam iş gücüne oranını ifade eden bir ekonomi terimidir. Bir ülkedeki işsizlik oranının yüksek olması ülke ekonomisinin zayıf olduğu anlamına gelir. 

Hisse Senedi 690X460

4) Mikroekonomi Terimleri

Mikroekonomi, kurumların ve sektörlerin ekonomik kararlarını inceleyen ve bu kararların ekonomi dünyasını nasıl etkilediğini analiz eden bir ekonomi dalıdır. Bu analiz aşamasında sıklıkla kullanılan terimler bulunmaktadır. İşte en sık kullanılan mikroekonomi terimlerinden bazıları:

Arz ve Talep

Arz ve talep ekonomi dünyasında en çok kullanılan terimlerdendir. Arz, belirli bir fiyat ile pazara sürülen ürün ve hizmetlerdir. Talep ise, belirli bir fiyattan satın alınmak istenen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Arz ve talep bir ürün ya da hizmetin piyasadaki fiyatını belirleyen en önemli ekonomik güçtür.

Piyasa Rekabeti

Piyasa rekabeti, bir ürün ya da hizmetin birden fazla satıcısının olduğu piyasadaki rekabeti ifade eder. Bir ekonominin verimliliği ve etkinliği için piyasa rekabeti oldukça önemlidir. Rekabet sayesinde kurumlar ürünlerin maliyetini düşürmeye ve yenilikçi ürün ve hizmetler üretmeye teşvik edilir. Piyasada bulunan küçük ya da büyük tüm işletmeler bu rekabeti etkiler.

Maliyet Fırsatı

Maliyet fırsatı, bir kaynağın başka bir kullanım için harcanması durumunda kaybedilen fırsatın maliyetini ifade eder. Bir kararın alınması durumunda diğer kararlardan ve o kararların sonucunda doğacak olan fırsatlardan vazgeçmek gerekir. 

Bu noktada kaçırılan fırsatların maliyeti, maliyet fırsatı olarak isimlendirilir. Kaynaklar sınırlı olduğunda ve birçok seçenek arasından karar vermek zorunda kalındığında, maliyet fırsatının önemi artar.

Enflasyon 690X460 (1)

5) Risk ve Kar Yönetimi Terimleri

Mevcut finansal durumun analiz edilmesi ve buna bağlı olarak olası risklerin öngörülmesi, kurumları büyük krizler yaşamaktan kurtarır. Bununla birlikte, ekonomik analizler olası fırsatların değerlendirilmesini ve kar elde edilmesini sağlar. Bu süreçlerin analizinde sıklıkla kullanılan terimler bulunmaktadır. İşte en sık kullanılan risk ve kar yönetimi terimleri:

Kaldıraç

Bir kurumun borç kullanımını ya da sabit maliyet esnekliğini ifade eden terime kaldıraç olarak bilinir. Kaldıraç, potansiyel kazançları artırırken olası risklerin artmasına da sebep olabilir. Finansal kaldıraç, bir kurumun varlıklarını finanse etmek için kullandığı borç miktarını ifade eder. Kurum ne kadar borçluysa finansal kaldıraç o kadar yüksektir. 

Risk Toleransı

Ekonomide risk toleransı, kurumların ya da bireylerin finansal risk seviyesini ne kadar tolere edebilecekleri ile ilgili bir kavramdır. Bu kavram olası yatırımları ya da borçlanmaları etkiler. Bireysel ya da kurumsal hedeflere göre değişiklik gösterir.

Portföy Çeşitlendirmesi

Yatırımcıların riskini azaltmak ve getiri potansiyelini optimize etmek amacıyla farklı endüstrilere ya da varlıklara yatırım yapma stratejisi portföy çeşitlendirmesi olarak adlandırılır. Bu kavram, yatırımcıların tüm varlığını tek bir endüstriye yatırarak alacağı riskleri en aza indirir ve varlığın geniş bir yelpazeye dağıtılmasını sağlar.

Girişimcilerin mutlaka bilmesi gereken ekonomi ve finans terimlerine kısaca göz attık. Bu terimler iş kurma aşamasında ve sürdürülebilir bir başarıya ulaşmada oldukça faydalı olacaktır. Terimleri öğrenmek için teorik araştırma ve deneyim etkili olacaktır. Bunun yanı sıra, bu sektörde deneyimli olan, alanında uzman değerli isimlerle bir araya gelmek gerekmektedir.

Speaker Agency, Türkiye’nin en değerli finans ve ekonomi konuşmacılarını bir araya getirerek hızlı ve güvenli iletişim sunmaktadır. Konuşmacıların tüm detaylarının ve uzmanlık alanlarının yer aldığı Finans ve Ekonomi Konuşmacıları Portföyü ile bilgilerinizi güçlendirebilir, değerli isimlerden danışmanlık alabilir ya da ekibiniz için bir oturum düzenleyebilirsiniz. 

Ekonomi 690X460

Sıkça Sorulan Sorular

Faiz Oranlarının Girişimcilere Etkileri Nelerdir?

Faiz oranları, yatırım getirisini ve borçlanma maliyetlerini doğrudan etkiler. Faiz oranlarının düşük olduğu durumlar yatırıma teşvik ederken, faizin yüksek olduğu durumlar yatırım açısından riskli olarak görünür. 

Likidite Nedir ve Girişimciler İçin Neden Önemlidir?

Varlıkların nakde çevrilebilme kolaylığı likidite olarak ifade edilir. Beklenmedik mali durumlarla ve krizlerle başa çıkmak için likidite önemlidir. Likidite girişimcilere esneklik sağlar.

Enflasyon Girişimcileri Nasıl Etkiler?

Enflasyon fiyatlardaki genel artış seviyelerini ifade eder. Enflasyonun artması maliyetleri artırırken ürün ve hizmetin gerçek değerini azaltabilir. Bu da doğrudan fiyatlandırma stratejilerini ve nakit akışını etkiler. Bu nedenle enflasyon girişimcilerin finansal stratejilerini direkt olarak etkiler.

Finans 690X460
Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.