INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Öğrenci Motivasyonu: Konuşmacıların Öğrenci Motivasyonu Üzerine Görüşleri

Öğrenci motivasyonu nedir ve neden önemlidir? Öğrenci motivasyonunun başarı üzerindeki etkilerini mercek altına aldık!

Motivasyon
 • Yayınlanma Tarihi: 16 Ekim 2023
 • Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024
 • Yazan: Speaker Agency
Öğrenci Motivasyonu Nedir 690X460

Eğitim, bireylerin hayatlarında dönüm noktalarından biridir ve öğrencilerin eğitim süreçlerine olan motivasyonu, bu yolculuğun kritik bir belirleyicisidir. Öğrencilerin; derslere, öğrenmeye ve kişisel gelişimlerine olan ilgisi, başarıları üzerinde derin bir etki yaratır. 

Öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin kalitesi, büyük ölçüde öğrencilerin ne kadar motive olduklarına bağlıdır. Bu nedenle, onların motivasyonlarını artırmak, eğitimciler ve konuşmacılar için büyük bir öneme sahiptir. 

Bu yazıda, konuşmacıların sunduğu değerli ipuçlarına odaklanarak, öğrenci motivasyonunu artırmak için etkili stratejileri inceleyeceğiz. Bu stratejiler, öğrencilerin daha fazla ilgi göstermelerini, öğrenmeye daha istekli olmalarını ve daha büyük başarılar elde etmelerini sağlayabilir. Dolayısıyla, öğrenci motivasyonunu artırmak isteyen herkes için Speaker Agency bu konuda büyük bir rehber olacaktır.

Konuşmacıların Motivasyon Üzerine Görüşleri

Öğrenci Motivasyonunun Başarı Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Öğrenci motivasyonu, öğrenme sürecinde kritik bir rol oynar ve bu motivasyonun öğrenci başarısına etkisi büyük bir öneme sahiptir. 

Öğrencilerin başarıya ulaşmasında motivasyonun etkileri hakkında en önemli noktaları inceleyeceğiz:

 • Yüksek motivasyon, öğrencilerin daha fazla öğrenme isteği taşımasına neden olur. Bu, yeni bilgileri özümseme ve anlama isteğini artırabilir.
 • Öğrenci motivasyonu, öğrenmeye olan bağlılığı artırır. Motive öğrenciler, daha fazla çaba sarf eder ve öğrenme süreçlerine daha fazla katılırlar.
 • Yüksek motivasyona sahip öğrenciler, öğrenme konusundaki başarılarına daha fazla güvenirler ve bu da başarılarını artırabilir.
 • Motive öğrenciler, daha uzun süre konsantre olabilirler. Bu, öğrenme süreçlerinin daha etkili ve verimli olmasına yardımcı olabilir.
 • İyi motivasyon, öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla katılmasını sağlar. Bu, derse daha aktif bir şekilde dahil olmalarına ve materyalleri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
 • Öğrenciler, derslerinde daha fazla çaba gösterirler. Bu, öğrenme sürecinde daha fazla pratik yapma ve derinlemesine öğrenme anlamına gelebilir.
 • İyi motivasyon, öğrencilerin öğrenmeyi daha keyifli bulmalarına neden olabilir. Öğrenciler, öğrenme sürecini daha ilginç ve tatmin edici bulurlar.
 • Motivasyona sahip öğrenciler, kendi yeteneklerine daha fazla güvenirler ve bu sayede özsaygılarını artırabilirler.

Öğrencilerin Motivasyonunu Artırma Yolları Nelerdir?

İçsel motivasyon, öğrencilerin kendi içsel nedenlerinden dolayı öğrenmeye istekli olmalarını ifade eder. Aynı zamanda dış faktörler ile motivasyonu etkileyebilirler. İşte bu içsel ve dışsal motivasyonu artırmak için kullanabileceğiniz bazı stratejiler:

İlgiyi Körüklemek

Ders içeriğini öğrencilerin ilgi alanlarına ve günlük yaşamlarına bağlamak, öğrenmeyi daha anlamlı hale getirebilir.

Özgür Seçenekler Sunmak

Öğrencilere belirli görevleri tamamlama konusunda seçenekler sunarak, kendilerine uygun olanı seçme özgürlüğü vermelisiniz. Bu, öğrencilerde derse daha fazla katılma isteği yaratabilir.

Hedef Belirleme

Öğrencilerin kısa ve uzun vadeli hedefler koymalarına yardımcı olabilirsiniz. İsteklerinin doğru bir şekilde ölçüldüğünden emin olmak ve onlara bu doğrultuda rehber olmak çok önemlidir. Hedefler, öğrencilere motive olma ve başarıya odaklanma konusunda yol gösterebilir.

Başarıları Kutlamak

Öğrencilerin başarılarını tanıyın ve ödüllendirin. Zaman zaman onları ödüllendirmek, bir sonraki adımlarını sağlam atmalarına olanak tanıyacaktır. Bunun sonucunda motivasyonlarını artırabilirsiniz.

Ödüllendirme Sistemi Uygulamak

Öğrencilerin belirli hedefleri veya görevleri başarıyla tamamlamaları durumunda ödüller sunabilirsiniz. Ödüllendirme, öğrencileri hemen motive edebilir; ancak sürdürülebilir motivasyon için içsel nedenlere bağlı olarak öğrencilerin bu görevleri yerine getirmeye devam etmeleri önemlidir.

Sosyal Destek Vermek

Öğrencilere aile, öğretmenler ve arkadaşlar gibi sosyal destek sistemlerinin olduğunu hatırlatın. Bu destek sistemleri, öğrencilere başa çıkmaları için güç sağlayabilirler. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılan bir topluluk içinde olmalarını teşvik etmelisiniz.

Tanıma ve Geri Bildirim

Öğrencilerin başarılarını ve çabalarını tanımak, motivasyon üzerinde etkilidir. Sınıf içinde ve sınıf dışında öğrencilere olumlu geri bildirimler vermek, motivasyonlarını artırabilir. Özellikle olumlu sınıf ortamları oluşturmak ve öğrencilerin katılımlarını takdir etmek önemlidir.

Öğrencilerin Motivasyonlarını Artırma Yolları Nelerdir

Konuşmacıların Öğrenci Motivasyonu ile ilgili Görüşleri Nelerdir?

Bu bölümde, öğrenci motivasyonunu artırmak için değerli görüşler sunan konuşmacıların bazı temel fikirlerini özetleyeceğiz. Bu uzmanlar; eğitim, psikoloji ve eğitim koçluğu alanlarında deneyim sahibi kişilerdir ve öğrenci motivasyonunu artırmak için farklı stratejiler önermektedirler.

Eğitim Uzmanlarının Görüşleri

Eğitim uzmanları, öğrenci motivasyonunun, öğrencilere anlamlı ve ilginç materyaller sunarak artırılabileceğini vurgularlar. Öğrenme deneyiminin öğrencilerin ilgi alanlarına uygun olması, motivasyonlarını artırır. 

 

Ek olarak, eğitimcilerin pozitif sınıf ortamları oluşturması ve öğrencileri başarıları konusunda teşvik etmesi gerektiğini savunurlar. Öğrencilerin başarılarına değer verilmesi ve kutlanması, onların motivasyonlarını olumlu bir şekilde etkiler.

Psikologların Görüşleri

Psikologlar, öğrenci motivasyonunun içsel ve dışsal faktörlerden etkilendiğini belirtirler. İçsel motivasyon, öğrencilerin kendi ilgi ve amaçlarına dayalı olarak öğrenmeye istekli olmalarını ifade eder. 

Dışsal motivasyon, ödüller veya tanıma gibi dış faktörlerle ilişkilidir. Psikologlar, dışsal motivasyonun içsel motivasyonu desteklemek için kullanılabileceğini ve dengeli bir şekilde uygulanması gerektiğini önerirler.

Eğitim Koçlarının Görüşleri

Eğitim koçları, öğrencilerin hedef belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için plan yapması konusunda rehberlik yaparlar. Öğrencilerin somut hedeflere sahip olmaları, motivasyonlarını artırabilir. 

Zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olurlar. İyi bir zaman yönetimi, öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla odaklanmalarına yardımcı olabilir.

Alanında uzman konuşmacıların görüşleri doğrultusunda, içsel ve dışsal motivasyonun dengeli bir şekilde desteklenmesi, öğrencilerin öğrenme deneyimini daha olumlu hale getirebilir. 

Aynı zamanda öğretmenlerin, eğitimcilerin ve ailelerin öğrencilerin motivasyonunu artırmak için işbirliği yapması da önemlidir. Bu görüşler, öğrenci motivasyonunu artırmak isteyen herkes için değerli rehberlik sunmaktadır.

Konuşmacıların Öğrenci Motivasyonu Konusundaki Deneyimleri Nelerdir?

Alanında uzman konuşmacılar öğrenci motivasyonu konusunda birçok katkı sağlamaktadır. Bu deneyimlerin öğrencilerin başarılı olmasındaki etkisine somut örnekler ile değineceğiz:

Eğitim Uzmanı Dr. Aysel Yılmaz

Dr. Aysel Yılmaz, eğitim alanında uzmanlaşmış bir eğitimci ve psikologdur. 15 yıldan fazla bir süredir, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve öğrenme deneyimlerini daha verimli hale getirmek için çalışmaktadır. 

Sınıf içi etkinliklerin ve öğrenci katılımının motivasyonu nasıl etkilediği konusundaki araştırmalarıyla bilinir. Öğrencilere ilginç ve anlamlı öğrenme materyalleri sunmanın motivasyonu artırmada kritik olduğunu savunur. 

Öğrencileri öğrenme süreçlerine daha fazla dahil etmek için etkileşimli öğretim stratejilerini teşvik eder. Kendisi, bu yaklaşımların öğrencilerin özgüvenlerini artırdığını ve öğrenme deneyimlerini daha olumlu hale getirdiğini gözlemlemiştir.

Eğitim Koçu Ebru Yılmaz

Ebru Yılmaz, eğitim koçluğu alanında 10 yıldan fazla deneyime sahip bir uzmandır ve öğrenci motivasyonunu artırma konusunda büyük bir azim taşımaktadır. Öğrenci motivasyonunu artırmak için bire bir koçluk seansları düzenlerken, her öğrencinin benzersiz özelliklerini ve hedeflerini dikkate alır. Bu yaklaşım, öğrencilere özelleştirilmiş rehberlik sağlayarak onların içsel motivasyonlarını canlandırmalarına yardımcı olur. 

Bir öğrencinin deneme sınavında başarısız olduğu veya bir proje üzerinde zorlandığı zamanlarda bile olumlu bir yaklaşım benimser. Bu durumları bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirir ve öğrencileri başarısızlıkla nasıl başa çıkacaklarını anlamalarına teşvik eder. Bu, öğrencilerin motivasyonlarını kaybetmeden ve sürece daha güçlü bir şekilde geri dönerek öğrenmelerini sürdürmelerine yardımcı olur.

Psikolog Ayşe Demir

Psikolog Ayşe Demir, psikoloji alanında uzmanlaşmış bir motivasyon koçu olarak birçok öğrenciye rehberlik etmektedir. Kendisi, öğrencilerin içsel motivasyonunu artırmak için özgüvenin önemini vurgular. 

Psikolog Demir, bir öğrencinin motivasyonunu artırmak için kendi ilgi alanlarını ve güçlü yönlerini keşfetmesinin ne kadar önemli olduğunu gözlemlemiştir. Öğrenciler ile bire bir seanslarda, kendi hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceklerine dair stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur.

Konuşmacıların Öğrenci Motivasyonu Deneyimleri

Öğrenci Motivasyonunun Oluşmasında Sürecin Devamlılığı Nasıl Sağlanır?

Eğitim uzmanları, psikologlar ve eğitim koçları gibi uzmanların yardımları doğrultusunda ve onların görüşlerini temel alarak bir sonraki adımı atmalısınız. İçsel motivasyonun, öğrencilerin kendi ilgi alanlarına ve hedeflerine dayalı olarak öğrenmeye istekli olmalarını ifade ettiğini vurgulamaktadırlar. 

İçsel motivasyonun yanı sıra dışsal faktörlerin yani ödüller, tanıma ve sosyal destek gibi dış etkenlerle öğrenci motivasyonunu artırabileceğini ifade ediyorlar. 

Öğrenci motivasyonunu artırma konusunda bir uzmandan destek almak için sizler de Speaker Agency’den yararlanabilirsiniz. Birbirinden değerli ve alanında uzman Motivasyon Konuşmacıları ile iletişime geçerek bu sürece dahil olabilirsiniz. 

Motivasyon Konuşmacıları arasında Çetin Yılmaz, Fazıl Oral, Nil Karaibrahimgil ve Hülya Mutlu yer alır.

Öğrenci Motivasyonunda Sürecin Devamlılığı
Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.