INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Hazırlama Tüyoları

Bu yazımızda SWOT analizinin tüm detaylarını kapsamlı bir şekilde ele alacak, SWOT analizinin kurumlar için önemine değineceğiz. SWOT analizi nedir? SWOT analizinin faydaları nelerdir?

Pazarlama ve Yaratıcılık Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
 • Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 2023
 • Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024
 • Yazan: Speaker Agency
SWOT Analizi Nedir? 690X460

İş dünyasındaki gelişmeler her geçen gün artarak devam etmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin artması ile kurumların birçok yeniliği takip etmesi ve değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bunun için kurumlar iç dinamiklerini sık sık analiz etmeli ve gerekli aksiyonları planlamalıdır. SWOT analizi kurumların iç dinamiklerini analiz etmelerinde ve olası fırsatları ve tehditleri fark etmelerinde önemli bir rol oynamaktadır.

SWOT analizi, çok uzun yıllardır kullanılan ve kurumların dinamiklerinin tespit edilmesini sağlayan kapsamlı bir analiz türüdür. Kurumlar iç dinamiklerini, güçlü ve zayıf yönlerini SWOT analizi ile yeniden tespit edebilir. Bununla beraber olası tehditleri ve mevcut fırsatları aynı analiz ile ölçümlemek ve gerekli aksiyonları almak mümkündür. Kurumlar SWOT analizi ile etkili bir rekabet stratejisi geliştirerek sürdürülebilir bir başarı elde edebilirler.

Bu yazımızda SWOT analizinin tüm detaylarını kapsamlı bir şekilde ele alacak, SWOT analizinin kurumlar için önemine değineceğiz. SWOT analizi nedir? SWOT analizinin faydaları nelerdir? Bu faydalar ile kurumunuzda ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz? Tüm soruların yanıtlarını keşfetmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Gelin öncelikle SWOT analizinin tanımına kısaca göz atalım.

SWOT Analizi Ile Pazarlama Stratejisi 690X460

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi, bir kişinin, projenin ya da kurumun içinde bulunduğu durumu analiz etmesini sağlayan, güçlü ve zayıf yönlerin keşfedilmesini, dış çevreden kaynaklanan tehditlerin öngörülmesini ve ortaya çıkan fırsatların tespit edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Analiz süreci genellikle dört sütunlu bir tabloda güçlü yönlerin, zayıf yönlerin, fırsatların, tehditlerin yazılması ile gerçekleştirilir. Tüm sonuçları tek bir tabloda görmek analiz sürecini kolaylaştırır.

SWOT Analizi, İngilizcede: 

*Strengths (güçlü yönler)

*Weaknesses (zayıf yönler)

*Opportunities (fırsatlar)

*Threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinin kısaltılması ile elde edilmiştir. 

Türkçe’de de aynı kısaltma kullanılmaya devam edilmiş ve bu isimlendirme ile analizler devam etmiştir. Peki bu kelimelerin altını doldurmak ve kapsamlı bir analiz gerçekleştirmek için neler yapılmalıdır? Gelin birlikte keşfedelim.

SWOT Analizi Ile Rekabet Analizi 690X460

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi kurumların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkaran, fırsat ve tehditlerin fark edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Belirli dönemlerde bu yöntemin uygulanması kurumların rekabet avantajı elde etmelerinde oldukça önemlidir. Peki bu yöntem nasıl uygulanmalıdır? Adım adım keşfedelim.

1) Güçlü Yönler (Strenghts)

Güçlü yönler, kurumun başarılarını ortaya koymada, gelişimin yüksek olduğu alanları keşfetmede, avantaj elde edebileceği noktalara odaklanmasında oldukça önemlidir. Kurumlar aşağıdaki aşamaları takip ederek güçlü yönlerini belirleyebilir.

 • İlk adım içsel kaynakları incelemek ve yetenekleri değerlendirmek olmalıdır. Bu aşama marka itibarını, ürün yelpazesini incelemeyi içerir.
 • İkinci olarak rakipleri incelemek ve müşterilerin neden sizi tercih ettiğini analiz etmek olabilir. Bu aşama rekabet avantajındaki kilit noktaları barındırır.
 • Son olarak müşteri memnuniyetindeki temel etmenlere göz atabilir, hangi konuda müşterilerin memnun olduğuna bakabilirsiniz.

2) Zayıf Yönler (Weaknesses)Her kurumun, her bireyin mutlaka zayıf noktaları bulunmaktadır. Öncelikle bu durum kabul edilmelidir. Önemli olan bu zayıf yönlerin fark edilmesi ve olası aksiyonların planlanmasıdır. Şimdi zayıf yönlerin fark edilmesi için atılması gereken adımlara bakalım.

 • İlk adım içsel zayıflıkları incelemek olmalıdır. Operasyonel eksiklikler, pazarlama stratejilerindeki zayıflıklar, kaynak yönetimindeki hatalar bazı zayıf noktalar olabilir.
 • Bir sonraki adım ise bu aşamaları tamamen objektif bir şekilde yürütmek ve zayıf yönleri kabul etmektir. Güçlü bir strateji planı için farkındalık önemlidir.

3) Fırsatlar (Opportunities)Fırsatlar kurumların gelişimi için oldukça önemlidir. Analiz yöntemleri olmadan fırsatların fark edilmesi daha zor olabilir. Aşağıdaki aşamaları takip ederek fırsatların belirlenmesi ve buna bağlı olarak aksiyon planı hazırlanması mümkündür.

 • Kurumların yer aldığı sektördeki trendleri ve bulunan fırsatları anlamak için pazar analizi yapabilirsiniz.
 • Bir diğer yönden, teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilir, bu alanda meydana gelen boşlukları keşfedebilirsiniz.
 • Son olarak kurumun bulunduğu bölgedeki sosyal, siyasal, ekonomik değişiklikleri gözlemleyebilir, bu alanlarda doğan fırsatları değerlendirebilirsiniz.

4) Tehditler (Threats)Tehditler, mevcut durumda var olan risklerin fark edilerek analiz edilmesinde oldukça önemlidir. Tehditlerin analiz edilmesiyle kurumlar öngörülebilen risklere erkenden müdahale edebilir. İşte tehditlerin keşfedilmesini kolaylaştıracak adımlar:

 • Kurumun var olduğu pazarın koşullarını incelemek, pazarın doygunluğunu ve rekabet koşullarını analiz etmek öncelikli adım olabilir.
 • Olası yasal sorunları önceden fark etmek için hukuki çevrede iş yapma koşullarını inceleyebilirsiniz.
 • Son olarak rakiplerin hareketlerini ve yeni girişimlerin faaliyetlerini inceleyerek olası riskleri önceden fark edebilirsiniz.

5) Son Adım: Analizleri Birleştirme Bu aşama, tüm maddelerin bir araya getirilmesini ve bir eylem planı oluşturulmasını kapsar. SWOT analizi ile rekabet analizi yapmak ve buna bağlı olarak aksiyon planı oluşturmak amacın yerine getirilmesini sağlar. Şimdi gelin bu amaca ulaşmak için atılması gereken adımlara birlikte bakalım.

 • Öncelikle çakışan faktörleri incelemelisiniz. Dört maddenin kendi içinde çelişmemesi, tutarlı bir strateji geliştirilmesi için oldukça önemlidir.
 • Tüm analizleri bir araya getirdikten sonra hangi maddelerin daha kritik olduğunu belirleyin ve buna bağlı olarak bir öncelik listesi oluşturun.
 • Son aşamada analizdeki maddeler için eylem planları tasarlayın. Güçlü yönler nasıl rekabet avantajına dönüştürülür? Zayıf yönler nasıl geliştirilir? Fırsatları nasıl değerlendirebilir, tehditlerle nasıl başa çıkabilirsiniz? Bu soruların yanıtlarını içeren aksiyonlar geliştirin.

SWOT analizinin nasıl yapıldığına kısaca değindik. Tüm aşamaları dikkatlice takipn ederek kapsamlı bir analiz yapabilir, SWOT analizi ile pazarlama stratejisi belirleyerek rekabet avantajı elde edebilirsiniz.

SWOT Analizi Örnekleri 690X460

SWOT Analizi Faydaları Nelerdir?

SWOT analizi, mevcut durumun analiz edilmesini ve bu analizlere bağlı olarak yeni aksiyonların planlanmasını sağlar. Bu durumun sağladığı en önemli fayda, rekabet avantajıdır. Kurumlar güçlü yönlerini daha ön plana çıkararak, mevcut fırsatları rakiplerinden önce değerlendirerek büyük avantaj elde edebilir. Bu faydanın yanı sıra SWOT analizinin sağladığı diğer imkanlar nelerdir? Birlikte inceleyelim.

1) Stratejik Planlamanın Güçlendirilmesi

Detaylı bir analiz, aksiyonların belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Güçlü yönlerin belirlenmesi avantajlı alanların ortaya çıkmasını sağlarken zayıf yönlerin belirlenmesi ise dikkat edilmesi gereken noktaları yüzeye çıkarır. Bu detaylar tüm stratejilere dahil edilerek planlamanın güçlendirilmesi sağlanır.

2) Risk Yönetiminin Oluşturulması

Analizde yer alan tehditler ve fırsatlar başlığı, risklerin yönetilmesini kolaylaştırır. Mevcut tehditlerin analiz edilmesiyle olası risklerle nasıl başa çıkılacağı organize edilir. Bu durum kurumların gelecekteki belirsizliklere hazırlıklı olmasına olanak tanır.

3) Performansın Takip Edilmesi

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen SWOT analizi, kurumların performans takibi yapmalarını kolaylaştırır. Stratejik hedeflere ne kadar yaklaşıldığı, hangi aksiyonların sonuç verdiği SWOT analizi ile daha kolay takip edilir.

SWOT analizi hakkındaki genel konu başlıklarına kısaca değindik. Daha detaylı bilgi almak ve şirketinizde SWOT analizini nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için uzman isimlerden destek alabilirsiniz. Speaker Agency’nin zengin konuşmacı portföyü ile alanında uzman değerli isimlere kolayca ulaşabilir, analiz aşaması için kapsamlı bir destek alabilirsiniz.

SWOT Analizinin Faydaları Nelerdir? 690X460

Sıkça Sorulan Sorular

SWOT Analizi Örnekleri Nelerdir?

SWOT analizi örneği kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Ancak kısaca özetlemek gerekirse; personel yetkinliğinin ve pazar payı büyüklüğünün güçlü yönler arasında olabileceğini söyleyebiliriz. Zayıf yönler arasında rakip fazlalığı ile karşılaşırken dijitalleşmenin fırsatlar arasında bulunduğunu gözlemleyebiliriz. Son olarak dijitalleşme aşamasındaki siber saldırıları olası tehditler listesine ekleyebiliriz.

SWOT Analizinde Hangi Sorular Sorulur?

SWOT analizinde her bir maddeyi belirlemek için farklı sorular yönlendirilir. Müşterilerim en çok hangi konuda memnun? Rakiplerime göre hangi alanda daha iyiyim? Bu soruları güçlü yönleri keşfetmek için kullanabilirsiniz. Zayıf yönlerin belirlenmesi için hangi projelerin başarısızlıkla sonuçlandığını sorgulayabilirsiniz.

Bir diğer yönden tehditleri belirlemek için ürün ve hizmet sunarken hangi engellerle karşılaşıldığını sorgulayabilirsiniz. Fırsatların açığa çıkması için pazar payını genişletmek için hangi aksiyonların alınacağını tartışabilirsiniz.

SWOT Analizi Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Her kurumun iç dinamiği değişiklik gösterebilir. Bir diğer yönden kurumun bulunduğu bölgedeki siyasi, sosyal, ekonomik koşullar farklı olabilir. Bu nedenle her kurum kendi dinamiklerine ve toplumsal gelişmelere göre analizi yenilemelidir. Genel olarak senede bir kez ya da stratejik hedeflerdeki köklü değişikliklerde SWOT analizi yenilenir.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır? 690X460
Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.