INFLUENCER BLOG İLETİŞİM
Tedarik Zinciri Yönetimi Konuşmacıları

Tedarik Zinciri Yönetimi Konuşmacıları

Küresel iş süreçlerinin karmaşıklığına karşı çözüm arayan kurumlar için Tedarik Zinciri Yönetimi Konuşmacılarımızla tanışın! Uzman görüşleri ve yenilikçi bakış açılarıyla operasyonel maliyetlerinizi azaltın, müşteri memnuniyetinizi artırın ve rekabet avantajınızı güçlendirin.

PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ
PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı
 • Bilim, Ekonomi, Gelecek ve Siz!
 • Finansal Krizler: Dünyaya Karşı Türkiye
 • Davranışsal Ekonomi
FAZIL ORAL
FAZIL ORAL Liderlik ve Yönetim Düşünürü
 • Askeri, Jeopolitik ve Ekonomik Perspektiften; Ukrayna & Rusya Savaşı Stratejik Analizi ve Olası Yansımaları
 • İş Dünyasındaki Değişim, Yarattığı Etkiler ve Ortaya Çıkan Yeni Koşullar
 • Pandemi ve İnsan Yaşamı, İş Yaşamı ve Sosyal İlişkiler Üzerine Açmazlar ve Çözümler
PROF. DR. AHMET KASIM HAN
PROF. DR. AHMET KASIM HAN Global Stratejist
 • Siyaset ve Ekonomi: Nedir Ne Değildir; Nasıl Etkileşirler, Nereye Evriliyorlar?
 • COVID Etkisi: Yerel ve Küresel Siyasetin, Ekonominin ve Sosyolojinin Yakın Geleceği
 • ABD Seçimleri Sonrası Türkiye – ABD İlişkileri: Ekonomi ve Dış Politikada Türkiye’nin Bölgesel Siyasi Risk ve Fırsatları
PROF. DR. EVREN BALTA
PROF. DR. EVREN BALTA Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
 • Değişen Türkiye: Toplum ve Kurumlar
 • Tedirginlik Çağını Anlamak
 • Küresel Siyasetin Temel Dinamikleri
SOLİ ÖZEL
SOLİ ÖZEL Dış Politika Uzmanı
 • Çin’in Yükselişinin Küresel Ekonomide Ve Siyasetteki Sonuçları
 • Amerikan Hegemonyası Zayıflar Ve İki Kutuplu Veya İki Buçuk Kutuplu Bir Dünya Şekillenirken Dolar Dünya Para Birimi Olarak Kalır Mı?
 • Covid Sonrasında Ticaret Yolları Değişir, Tedarik Zincirleri Yeniden Oluşturulurken AB’nin Konumu Ne Olur, Türkiye Ekonomik Açıdan Nasıl Tercih Yapmalıdır?

Tedarik Zinciri Yönetimi Konuşmacıları - Uzmanlar ve Etkinlikler

Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin artması ile birlikte küresel iş süreçlerinin yönetilmesi günden güne önem kazanıyor. Teknolojik yenilikler, tüketici taleplerindeki sürekli değişime sebep olurken kurumlar tedarik zinciri yönetimini gündemine alıyor. Tedarik zinciri yönetimi, müşterilerin memnuniyetinden operasyonel maliyetlerin azaltılmasına kadar birçok noktayı doğrudan etkiliyor.

Durum böyle olunca kurumlarda tedarik zinciri stratejileri için uzmanlardan danışmanlık almak, çalışanlara bu konuda eğitim planlayarak bilinçlendirmeyi artırmak zorunlu hale geliyor. Bu noktada tedarik zinciri konuşmacıları ve lojistik uzmanları devreye giriyor. Küresel gelişmeleri yakından takip eden uzmanlar, kurumlara inovatif bakış açısı getirerek süreçlerdeki maliyetlerin en aza indirilmesini sağlıyor. 

Özellikle global şirketler, her bölgenin operasyonel süreçlerini yönetirken uzman görüşlerine ihtiyaç duyuyor. Tedarik zinciri konuşmacıları etkinlik ve konferanslarda kurumsal çalışanları bu konuda bilgilendirirken katılımcılara yeni bakış açıları kazandırıyor. Peki bu alandaki uzman isimler kimler? Tedarik zincirinin geleceği nasıl şekillenecek? Tüm soruların yanıtlarını birlikte keşfetmeye başlayalım.

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, bir kurumun ürün ya da hizmetlerinin tedariğinden başlayarak üretim, depolama, lojistik süreçlerine kadarki tüm adımları içeren ve bu süreçlerdeki tüm faaliyetlerin planlanmasını, yönetilmesini kapsayan iş sürecidir. Tedarik zinciri, maliyetlerin azaltılmasında, müşteri memnuniyetinin artırılmasında, her aşamanın koordineli bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda kurumlar bu alanda önemli bir rekabet avantajı elde edebilir.

Küresel tedarik zinciri, tüm paydaşların açık iletişimde olduğu, paydaşlar arası iş birliğinin sağlandığı, süreçlerin hızlı bir şekilde yönetildiği, daha verimli ve esnek aşamaları içermektedir. Bu aşamalar talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik planlaması tedarikçi ve müşteri ilişkileri gibi alt süreçleri barındırmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte tüm aşamalar daha optimize ve entegre bir şekilde yönetilirken kurumlar dijitalleşme ile rekabet avantajı elde etmektedir. 

Tedarik Zinciri Yönetiminde Öncü Konuşmacılar

Tedarik zincirinin kurumlar için önemi günden güne artmaktadır. Bu durum bu alanda yapılan yatırımların artırılmasını, bilinçlendirme ve eğitimlere daha fazla bütçe ve zaman ayrılmasını sağlamaktadır. Lojistik eğitimleri bu alanda yapılan en doğru yatırımların başında gelmektedir. Tüm süreçlerde yer alan paydaşların ve çalışanların eğitimler ile desteklenmesi, teknolojik gelişmelere adaptasyonub kolaylaştırmaktadır.

Bu noktada tedarik zinciri yönetiminde uzmanlaşan isimler devreye girmektedir. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Fazıl Oral, Prof. Dr. Evren Balta Türkiye’nin önde gelen isimlerindendir. Speaker Agency Tedarik Zinciri Konuşmacıları portföyü, tüm değerli isimleri bir araya getirerek kurumların kolay ve güvenli yoldan konuşmacılara ulaşmasını sağlamaktadır. Tedarik zinciri yönetiminde küresel gelişmeleri yakından takip eden değerli konuşmacılar kurumlara özel düzenlenen tedarik zinciri konferansları ile tüm çalışanlara farklı bakış açıları kazandırmaktadır. 

Etkinlikleriniz İçin Tedarik Zinciri Uzmanları

Kurumsal konferanslarda ya da kurumlara özel düzenlenen çalıştaylarda tedarik zinciri uzmanları sektördeki güncel trendleri, yenilikleri ve en iyi uygulamaları ele almaktadır. Bu isimler aynı zamanda tedarik zinciri yönetimindeki zorluklarla başa çıkma stratejilerini paylaşarak kurumların bu zorlukları aşmalarına yardımcı olmaktadır. Uzmanların deneyimleri, gerçek hayattan örnekler ve başarı hikayeleri barındıran açıklamalarla katılımcılara ilham olmaktadır.

Özellikle teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde tedarik zinciri analizi ve tedarik zinciri verimliliği en sık konuşulan konuların başında gelmektedir. Yapay zeka teknolojilerinde ve dijital çözümlerde uzman olan isimler kurumların bu çözümleri kullanmasında öncü olmaktadır. Bu da kurumlara rekabet avantajı elde etme fırsatı sunmaktadır.

Tedarik Zinciri ve Lojistikte Yenilikçi Yaklaşımlar

Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik, iş dünyasının en önemli aşamalarını içermektedir. Bu aşamalar sürekli değişen dinamiklere ayak uydurmak ve adapte olmak için yenilikçi yaklaşımları benimsemeli ve uygulamaya koymalıdır. Lojistik ve tedarik zinciri, kurumların rekabet avantajı elde etmelerini sağlayan önemli fırsatları barındırmaktadır. Bu avantajı değerlendirmek için benimsenebilecek yenilikçi yaklaşımların birkaçını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Teknolojik Gelişmelerin Takibi ve Adaptasyonu

Yapay zeka, dijital dönüşüm, teknolojik çözümler, tedarik zinciri optimizasyonu, veri analitiği lojistik ve tedarik zinciri inovasyonları için oldukça önemli olan konu başlıklarıdır. Akıllı sistemler ve entegre aşamalar ile envanter yönetimi, talep tahmini, rotalama gibi işlemler daha verimli ve hızlı sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır. Dijitalleşme ile süreç boyunca kaybedilen zaman azaltılarak maliyet tasarrufu ve yüksek verimlilik elde edilmektedir.

Sürdürülebilir Lojistik Sistemi

Sürdürülebilir tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, çevresel etkinin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Elektrikli araçlar, akıllı rota planlamaları, geri dönüşümlü ambalajların kullanılması şirketlere çevresel sorumluluklarını yerine getirme ve aynı zamanda maliyetleri düşürme imkanı sunmaktadır. Bu sayede çevresel etki en aza indirilerek enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Dinamik Stok Yönetimi

Dinamik stok kontrolü, talep değişmelerinin anında algılanması ve yönetilmesi, buna bağlı olarak stokların güncellenmesi birçok operasyonel sürecin yeniden şekillenmesini ve bu süreçteki maliyetlerden tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Bu aşamalarda kullanılan algoritmalar sayesinde öngörü ve tahminler ile gereksiz operasyonel süreçler azaltılmaktadır.

Tedarik Zincirinde Esnek Modeller

Küresel olaylar karşısında ihtiyaç duyulan esneklik, başarılı bir tedarik zinciri yönetimi için oldukça önemlidir. Küresel çalışmalarda ani gelişmeleri ve hızlı değişen talepleri yönetmek kolay değildir. Bu nedenle tedarik zincirinde esnek çalışma modellerinin benimsenmesi, değişime hızlı bir şekilde ayak uydurulması için kritiktir.  Esnek modeller aynı zamanda risk yönetimini ve operasyonel yönetimi kolaylaştırmaktadır.

Tedarik Zinciri Stratejileri ve En İyi Uygulamalar

Tedarik zinciri teknolojileri günden güne gelişerek yeni stratejilerin ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Hayata geçirilen yeni uygulamaları ve stratejileri aşağıdaki şekilde kısaca özetleyebiliriz.

 • Stratejik iş birlikteleri tedarik zinciri yönetiminde oldukça kritik bir rol oynamaktadır. Güvenilir tedarikçiler, üreticiler ve ortaklar ile iş birliği yaparak güçlü tedarikçi ilişkileri kurabilir, maliyetleri düşürebilirsiniz.
 • Stok yönetimini esnekleştirerek stok kontrolü aşamalarındaki maliyeti azaltabilir, müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.
 • Veri analitiği, talep tahminleri, envanter yönetimi, operasyonel süreçlerin optimizasyonu gibi birçok aşamada yardımcı olmaktadır. Doğru ve anlamlı veri ile karar alma süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz.
 • Teknolojik gelişmeleri ve yapay zeka çözümlerini lojistik yönetimi aşamalarında kullanabilir, hata oranlarını en aza düşürebilirsiniz.
 • Lojistik trendler zaman içerisinde değişse de sürdürülebilirlik değişmeyecek maddeler arasındadır. Tüm operasyonel süreçlerinizi sürdürülebilir bakış açısı ile tasarlayarak çevresel etkiyi en aza indirebilirsiniz.

Tedarik Zinciri Yönetiminde Kariyer Fırsatları

Tedarik zinciri yönetimi, günümüzde giderek artan bir öneme sahip olan sektörlerden biridir. Bu durum yeni iş kollarının ortaya çıkmasını ve yeni fırsatların doğmasını sağlamaktadır. Tedarik zinciri yönetimi uzmanları, tedarik zinciri süreçlerini planlama, yönetme ve optimize etme konusunda kurumlara katkı sağlamaktadır. Tedarik zinciri analisti, lojistik yöneticisi gibi pozisyonlar bu alanda kariyer hedefleyenlere geniş yelpazeler sunmaktadır.

Bununla beraber küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte tedarik zinciri yönetimi alanında uzmanlaşan isimler kariyerlerini uluslararası düzeyde geliştirme imkanı elde etmektedir. Tedarik zinciri risk yönetimi uzmanı bu alanda verilebilecek örneklerdendir. Tedarik zinciri yönetimi, dinamik ve rekabetçi bir sektörde kariyer yapmak isteyenler için heyecan verici fırsatlar sunmaktadır.

Tedarik Zinciri Teknolojileri ve Geleceği

Tedarik zinciri teknolojileri, iş dünyasındaki dönüşümün önemli yapı taşlarından biridir. Yapay zeka çözümleri, veri analitiği, nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojiler, dağıtım kanalları ve lojistik yönetimi için yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde tedarik zinciri planlaması, envanter yönetimi, lojistik operasyonları ve müşteri ilişkileri gibi kilit alanlarda daha hızlı ve akıllı kararlar alınmaktadır. Gelecekte, tedarik zinciri teknolojilerinin rolü daha da artacak ve bu alanda çığır açan gelişmelerin yaşanması beklenmektedir.

Özellikle endüstri 4.0 kapsamında fabrikalar arası iletişim, otomatikleşme ve dijital entegrasyon gibi kavramlar, tedarik zinciri süreçlerini daha da optimize edecek ve endüstri normlarını değiştirecektir. Tedarik zinciri yönetimi, gelişen teknolojiyle birlikte daha proaktif, çevik ve müşteri odaklı hale gelerek işletmelerin rekabet avantajını sürdürmelerine yardımcı olacaktır.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.

Filtrele

Konular