Mindfulness Konuşmacıları

Mindfulness Konuşmacıları

Speaker Agency Mindfulness Konuşmacıları, bir kurum olarak saydığımız faydalardan nasıl yararlanabileceğinizi, farkındalığı yüksek (mindful) ve olumlu bir kurum kültürü yaratmanın, takım içinde farkındalığı geliştirmenin, şefkatli iletişimle çözümler üretmenin ve liderlikte mindfulness’tan yararlanmanın yollarını anlatıyor.

Mindfullness (Bilinçli Farkındalık) kavramı iş dünyasına yeni girmiş olsa da, aslında insanların doğal olarak sahip olduğu ve ne yazık ki zamanla yitirdiği bir zihinsel yetenek. En kısa tanımıyla Mindfulness, “kişinin içinde bulunduğu anda kendisinde ve çevresinde olanları mümkün olduğunca olduğu haliyle fark etmek”.

Yoğun stres altında yaşayan insanların böyle bir yeteneği geliştirmesi ya da hatırlaması ise stresi azaltmak, dikkati artırmak, duygusal denge sağlamak, duygusal zekâyı geliştirmek, empati ve saygı duygularını güçlendirmek, zihinsel ve duygusal esneklik kazanmak, yaratıcılığı ve işbirliğini teşvik etmek gibi birçok olumlu sonuç yaratıyor.

Speaker Agency Mindfulness konuşmacıları, bir kurum olarak saydığımız faydalardan nasıl yararlanabileceğinizi, farkındalığı yüksek ve olumlu bir kurum kültürü yaratmanın, takım içinde farkındalığı geliştirmenin, şefkatli iletişimle çözümler üretmenin ve liderlikte mindfulness’tan yararlanmanın yollarını anlatıyor.

Mindfulness konuşmacılarımız hakkında daha fazla bilgi almak için konuşmacılarımızın sayfalarını inceleyebilirsiniz:

Filtrele

Konular