INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

16 MBTI Kişilik Tipi Rehberi: Kişilik Tipleri ve Detaylı Analizler

MBTI kişilik tipleri nelerdir? Bu detaylı rehberde kendi dünyanızdan bir kesit bulmaya hazır olun!

Kişisel Dönüşüm İkna ve Müzakere Sanatı
 • Yayınlanma Tarihi: 08 Mayıs 2024
 • Yazan: Speaker Agency
Kişilik Tipleri Nelerdir 690X460

Kişiliklerimiz karmaşık ve çeşitlidir, ancak bazı temel özellikler ve eğilimler bizi diğerlerinden ayırır. Myers-Briggs Tipi Kişilik Testi (MBTI), bu farklılıkları anlamamıza ve kişisel gelişimimizi yönlendirmemize yardımcı olan bir araçtır. Eminiz ki, birçok insan bu kişilik tiplerinin nasıl oluşturulduğunu ve hangi kişilik tipine daha yakın olduğunu merak ediyor.

Speaker Agency editör ekibi olarak sizin için bu içerikte, 16 farklı kişilik tipini, her bir tipin benzersiz özelliklerini ve karakteristik davranışlarını inceleyeceğiz. Hadi, kendimizi ve diğerlerini daha iyi anlamak için MBTI'nın sunduğu derin bakış açısına dalalım ve kişisel keşif yolculuğumuza başlayalım!

Myers-Briggs Tipi Kişilik Testi (MBTI) Nedir?

Myers-Briggs Tipi Kişilik Testi (MBTI), kişilik türlerini anlamak ve sınıflandırmak için geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır. 1920'lerin ortalarında, Katharine Cook Briggs ve kızı Isabel Briggs Myers tarafından Carl Jung'un psikolojik tip teorisi üzerine dayanarak geliştirilmiştir.

Carl Jung'un teorisi, insanların belirli zihinsel süreçleri tercih ettiğini ve bu tercihlerin kişilik tiplerini belirlediğini öne sürer. Briggs ve Myers, Jung'un teorisini temel alarak, bireylerin tercih ettikleri dört temel işlevi (duygu, algılama, düşünce ve yaşam tarzı) ve bu işlevlerin iki zıt yönünü (dışa dönüklük ve içe dönüklük) değerlendiren bir ölçüm aracı geliştirdiler.

MBTI'da 16 farklı kişilik tipi, dört temel boyutun (Duygu, Algılama, Düşünce ve Yaşam Tarzı) ve her bir boyutun iki zıt yönünün (toplamlı olarak 16 kombinasyon) birleşiminden oluşur. Bu geliştirdikleri ölçüm aracını ve ne anlama geldiklerini bir tablo ile daha yakından inceleyelim:

 

Boyut

Zıt Yönler

Açıklama

Duygu

Düşünme (T)

Mantıklı, objektif kararlar alma eğilimi.

 

Duygusal (F)

İnsanların ihtiyaçlarına ve duygularına daha fazla odaklanma eğilimi.

Algılama

Algılama (S)

Somut gerçeklere, detaylara ve mevcut duruma odaklanma eğilimi.

 

Sezgi (N)

Soyut fikirlere, genel kavramlara ve gelecekteki olasılıklara odaklanma eğilimi.

Düşünce

Dışa dönüklük (E)

İnsanlarla etkileşimde bulunmayı ve dış dünyadan enerji almayı tercih etme eğilimi.

 

İçe dönüklük (I)

İç dünyalarına dönük olup, iç gözlemlerden ve düşüncelerden enerji almayı tercih etme eğilimi.

Yaşam Tarzı

Yargılama (J)

Planlı, düzenli ve yapılandırılmış bir yaşam tarzını tercih etme eğilimi.

 

Algı (P)

Esneklik, açıklık ve spontane yaşam tarzını tercih etme eğilimi.

 

ENFJ Kişilik Tipinin Özellikleri

16 MBTI Kişilik Tipleri ve Detaylı Analizleri

İçeriğimizin bir sonraki bölümünde kendinizi daha iyi anlamak, ilişkilerinizi geliştirmek ve kariyerinizde daha bilinçli kararlar almak için sizin için tanıttığımız 16 MBTI kişilik tipleri size yol gösterici olacaktır. 

Analizciler

 • INTJ (Mimar)
 • INTP (Mantıkçı)
 • ENTJ (Buyurucu)
 • ENTP (Tartışmacı)

Diplomatlar

 • INFJ (Savunucu)
 • INFP (Arabulucu)
 • ENFJ (Önder)
 • ENFP (Kampanyacı)

Gözcüler

 • ISTJ (Lojistikçi)
 • ISFJ (SAvunmacı)
 • ESTJ (Yönetici)
 • ESFJ (Konsül)

Kaşifler

 • ISTP (Becerikli)
 • ISFP (Maceracı)
 • ESTP (Girişimci)
 • ESFP (Eğlendirici)
16 MBTI Kişilik Tipleri

INTJ (Mimar) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı içe dönük, sezgisel, düşünen, yargıcıdır. INTJ’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

Stratejik Fikirler

INTJ kişilik tipleri çevresindeki olayları mantık çerçevesinde değerlendirip analiz ederler. Bu sebeple uzun vadeli planlar için en akla uygun şekilde hareket ederek kolayca problemleri çözebilirler. 

Kendine Özgü Yapı 

Kendilerine özgün olmayı seven bu kişilik tipleri herhangi bir karar alırken oldukça bağımsız hareket ederler. Özgüvenli ve kararlı bir duruşları vardır.

Dürüstlük

Gerçekleri saptırmayı sevmeyen bu kişilik tipleri olanları olduğu gibi algılama ve söyleme yeteneğine sahiptirler. Oldukça dürüst oldukları için kolayca güvenilebilen insanlardır.

Geniş Hayal Gücü

Özgün fikirleri olan bu kişilik fikirleri oldukça geniş bir hayal dünyasına sahiptir. Bu sayede yaratıcı fikirlere sahiptirler. Özgün projeler geliştirebilirler, sanatçı bir ruha sahip olabilirler.

Sessizlik

İçe dönük bir yapıya sahip olan bu kişilik tipleri çok konuşmaktan hoşlanmazlar. Kendi dünyaları ve düşünceleri onlar için daha önemlidir. Sessiz olmaları diğer insanların onların gizemli ve soğuk bir insan olarak algılanmasına sebep olabilir.

Net Hedefler

Belirsizlikten hoşlanmayan bu kişilikler oldukça kararlı bir yapıya sahiptir. Gelecek için net hedefler belirlerler ve yaptıkları plan üzerinden hareket etmeyi tercih ederler.

Duygusal İlişkiler

Sözel olarak duygularını ifadeyi tercih etmezler. Bunun yerine daha çok somut olarak göstermeyi tercih ederler. Örneğin, seni seviyorum demek yerine eşine güzel bir hediye olmak onların sevgi dilini ifade eder. Duygusal ilişkilerinde bağımlılık göstermezler ve bir ilişkinin bitmesi gerektiğine karar verdiklerinde bağlarını koparmakta zorlanmazlar.

Eleştirel Düşünme

Basmakalıp yargılara göre hareket etmezler. Duydukları ve öğrendikleri her şeyi sorgulamak isterler. Bu özellikleri ise onlara olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırır. 

INTJ Kişilik Tipinin Özellikleri

INTP (Mantıkçı) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı içe dönük, sezgisel, düşünen, kapsayıcıdır. INTP’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz: 

Analitik Düşünce

Mantıksal ve soyut düşünmede oldukça yeteneklidirler. Problemleri analiz ederek kolayca çözüm üretebilirler. Bu yüzden INTP’ler, insanların sık sık fikir danıştığı kişilerdir.

Yaratıcı ve Yenilikçi

Özgün hayal dünyaları sayesinde oldukça farklı fikirler üretebilirler. Sıradanlıktan hoşlanmayan INTP kişilik tipleri orijinal fikirlere sahiptirler.

Düşünce Odaklılık

İçe dönük yapıları olan INTP kişilik tipleri konuları analiz etmeyi, sorgulamayı ve derin konular üzerinde düşünmeyi tercih ederler.

Tuhaf Görünüm

Genellikle uyumlu insanlardır fakat dışarıdan insanlar onları eleştirel ve tuhaf olarak tanımlayabilirler. Her ne kadar bu şekilde tanımlayan insanlar olsa da onları olukça zeki bulan insanlar da vardır. 

Duygusal İlişkiler

İlişkilerinde oldukça tutkulu ve coşkulu olan INTP kişilik tiplerinin ilişkilerinde sık yaşadığı problem eşlerinin duygularını ve düşüncelerini anlayamamak olabilir.

Derinlemesine Araştırma

Bu kişilik tipleri derinlemesine araştırma yapmaktan hoşlanırlar. Merak ettikleri her alanda araştırma yaparlar. Örneğin; teknoloji, sağlık spor, müzik gibi alanlarda bilgileri vardır.

INTP Kişilik Tipinin Özellikleri

ENTJ (Buyurucu) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı dışa dönük, sezgisel, düşünen, yargıcıdır. ENTJ’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

Stratejik Düşünme

Teorik ve soyut kavramları maddi ve somut olana dönüştürmekte ustadırlar. Büyük hedeflere ulaşmakta kısa yol izleyebilirler. Karışık problemleri kolayca küçük parçalara ayırıp analiz edebilirler.

Kararlılık

Herhangi bir konuda ya da hedef belirlerken belirsizlik yaşamaktan hoşlanmazlar. Bu sebeple hedefleri doğrultusunda net adımlarla planlar hazırlarlar.

Efektif ve Pratik

ENTJ kişilik tipi verimliliği ve faydayı ön planda tutmak ister. Genel konuları özgün planlara dönüştürmede oldukça ustadırlar. Karar vermeden önce seçenekleri ve olasılıkları değerlendirerek en mantıklı olan kararları seçmeyi tercih ederler.

Bağımsızlık ve Liderlik

Genellikle bağımsız olmayı tercih eden bu kişilik tipleri oldukça güçlü bir duruşa sahiptirler. Bu özellikleri onları liderlik için vazgeçilmez yapmaktadır. Grup içinde çalışmaktan çok bireysel olmayı ya da grup içerisinde öncü olayı tercih ederler.

Zorlayıcı

Kararlı ve hırslı yapılarından dolayı bazen insanlar tarafından zorlayıcı bir kişilik olarak algılanabilirler. Hedeflerine ulaşmak için gereken çabayı göstermekten çekinmemeleri bazen onları zorlayıcı yapabilmektedir.

İletişim Becerileri

ENTJ kişilik tipi insanlar tarafından soğuk ve ulaşılamaz olarak nitelendirilmektedir. İç dünyalarını ve duygularını hemen insanlara açmayı tercih etmezler. Zamanla güvendikleri insanlarla duygularını paylaşmayı seçerler.

İlişkilerde Korumacılık

ENTJ’ler özel ilişkilerinde korumacı iç güdüsüyle partnerlerini koruma rolü üstlenirler. Sözler onlar için sevgi göstergesi değildir bu yüzden sevgilerini eylemleri ile belli ederler. İlişkilerini oldukça ciddiye alırlar. ENTJ’lerin duygusal ihtiyaçları az olduğu için zaman zaman partnerlerini anlamakta güçlük çekebilirler.

Risk Alma Eğilimi

Karar alırken oldukça cesur olan ENTJ’ler risk alma konusunda da çekimser olmazlar. Hedeflerine ulaşmak için zorlukları göze almayı, çaba harcamayı ve vakit ayırmayı seçerler. 

ENTJ Kişilik Tipinin Özellikleri

ENTP (Tartışmacı) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı dışa dönük, sezgisel, düşünen, kapsayıcıdır. ENTP’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

Yenilikçi ve Yaratıcı

ENTP kişilik tipleri çok farklı bakış açılarına sahiptir. Sıradan düşünceler onlar için uygun değildir. Bu sayede orijinal fikirler üretmekte ustadırlar.

Analitik Düşünce

Olayları her yönden analiz etmek yeteneğine sahiptirler. Sorgulamak onlar için son derece önemlidir. Bu özellikleri sayesinde zor problemlerin üzerinden kolaylıkla gelebilirler. 

Özgüvenli Duruş

İnsanlar tarafından güvenilir ve özgüvenli olarak görülürler. Tavsiye ihtiyacında başvurulacak kişilik tipleri arasında yer alır. Kendilerine olan güvenleri bazen insanlar tarafından kendini beğenmişlik olarak algılanabilmektedir. 

İlişkilerde Deneyim

Yeni deneyimlerden hoşlanan ENTP kişilik tipleri partnerleri ile eğlenceli vakit geçirmekten zevk alırlar. Her ne kadar eğlenceli olsalar da bazen işleri v e ilişkileri arasındaki dengeyi bulmakta zorlanabilmektedirler. 

Sosyal Kelebekler

Yalnız kalmayı sevmeyen bu kişilik tipleri yeni insanlar tanımaktan hoşlanırlar. Durağanlık onların karakterine uymayan bir durumdur. Hareketli olmayı severler. Danışmanlık ve girişimcilik gibi alanlarda oldukça başarılı olabilirler. 

Detaycı ve Planlayıcı

Bir ENTP ile vakit geçirdiğinizde anlayacaksınız ki onlar mükemmelliğe ulaşmak için çalışırlar. Hayatı bilinmezliklerle dolu sonsuz bir bulmaca olarak görürler. Parçaları özenle inceleyip birleştirerek bilinmezliği netliğe kavuştururlar. Bu süreçte her şey onlar için planlı ilerlemelidir.

ENTP Kişilik Tipinin Özellikleri

INFJ (Savunucu) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı içe dönük, sezgisel, hisseden, yargıcıdır. INFJ’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

Empati

Çevresindeki canlılara ve olaylara karşı hassas yapıya sahiptirler. Diğer insanların duygu ve düşüncelerini kolaylıkla anlayabilirler ve kendileri yaşıyormuş gibi hissedebilirler. Bu özelikleri onları uyumlu yapabilir.

İçe Dönüklük

İnsan ilişkilerinde uyumlu olsalar da çoğunlukla yalnız kalma ihtiyacı hisseden bu kişilik tipleri çok fazla sosyalleşmekten zevk almayabilirler. Duygu ve düşüncelerini kolaylıkla diğer insanlarla paylaşamazlar. Kendilerine has, zengin bir iç dünyaları vardır.

İlişkilerde Şefkat

Partnerlerine karşı olan sevgisini ve şefkatini onlarla paylaşmayı severler. Eşleri ile derin bağlar kurarlar. Sevgi onlar için kutsaldır. Bu yüzden sevgilerini göstermekten çekinmezler.

Mükemmeliyetçilik

Her şeyin en iyisini başarmak isteyen bu kişilik tipleri görev ve sorumluluklarında son derece titizdirler. Mükemmel olan onlar için ideal olan anlamına gelmektedir.

Gizemli Bir Duruş

İçe dönük bir yapıya sahip olan bu kişilik tipleri diğer insanlar tarafından gizemli olarak algılanmaktadır. Özgün iç dünyaları onları çekici yapmaktadır. 

Samimi İletişim

INFJ’ler iletişimde gerçekçi duyguları ve samimiyeti önemli görürler. Yüzeysel tavırlardan hoşlanmazlar ve samimiyetine inanmadıkları kişilere karşı mesafeli dururlar. Kendi kişiliğinden farklı davranan insanlardan uzak dururlar.

Pratikte Zorluk

INFJ’ler çoğu zaman karar alma ve harekete geçmede zorlanırlar. Bazı konulara karşı detaycı ve mükemmel olma hissini yaşadıkları için asıl parçayı bulmakta zorlanabilirler. Bu durum tartışma esnasında da geçerlidir ve gerçeklikten uzaklaşabilirler.

INFJ Kişilik Tipinin Özellikleri

INFP (Arabulucu) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı içe dönük, sezgisel, hisseden, kapsayıcıdır. INFP’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

Hassas Bir Yapı

Mesafeli ve soğukkanlı olarak algılanan bu kişilik tipleri aslında diğer insanlara karşı son derece hassastırlar. Onları dinlerler ve anlamaya çalışırlar. Empati kurmak onlar için oldukça basit bir eylemdir.

Romantik

Yalnız olmak onlar için hayal etmesi zor bir durumdur. Sadık, güvenilir ve sevgi dolu bir partner ile birlikte olmak isterler. Eşleri ile birlikte oldukça romantik bir ilişkinin hayalini kurarlar.

Değer Odaklılık

INFP kişilik tipleri kendilerine özgü değer duyguları ile hareket ederler bu kriterlerine sadık kalmak isterler. Kendi doğruları doğrultusunda hareket etmek onları güvende hissettirir.

Değişime Yönelme

Bağımsız ve özgür bir ruha sahiptirler. Rutin işler onlar için sıkıcı olabilir. Hareketli bir yaşamdan ve değişikliklerden hoşlanırlar. Bilinmezlik onlar için korkutucu değildir.

Derin Duygusallık

Duygularını derin bir şekilde yaşarlar. Onlara göre her insan mutlu olmayı hak etmektedir. Gerek romantik gerek sosyal ilişkilerinde güven, sevgi ve samimiyet onların olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. 

Eleştiriye Kapalılık

INFP’ler için eleştirilmek korkutucu bir yüzleşme olabilir. Yakın çevresinden gelen olumsuz bir yorum onlar için moral bozucu hissettirebilir. Kendileri de yakın çevrelerini aynı şekilde eleştirmekten ve incitmekten çekinirler.

INFP Kişilik Tipinin Özellikleri

ENFJ (Önder) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı dışa dönük, sezgisel, hisseden, yargıcıdır. ENFJ’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

İnsan Odaklılık

İnsanlara ve insan ilişkilerine son derece önem veren ENFJ’ler başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar.  İnsanları kolaylayca analiz edebilir ve onların göstermedikleri özelliklerini kolaylıkla anlayabilirler.

Liderlik

Bu kişilik tipleri muhteşem bir karizmaya sahiptirler. Bu özellikleri sayesinde bir girişime öncülük yapmak, insanları motive etmek onlar için son derede kolaydır. Doğuştan gelen ikna kabiliyetleri insanları kolaylıkla etkileyebilirler.

Stres Yönetimi

Kriz anlarından panik yapmayıp soğukkanlılıklarını ustaca koruyabilirler. Problemleri sakince ele almak ve çözüm yolları üretmek konusunda oldukça başarılıdırlar.

Düşünceli Yaklaşım

Dışa dönük yapıları sayesinde yeni insanlarla kolayca tanışabilirler. Partnerlerinin ve takım arkadaşlarının mutluluğu onlar için çok önemlidir. Bencil bir yapıya sahip değillerdir. Kendi imkanlarını sevdikleri ile paylaşmaktan zevk alırlar. 

İkna Kabiliyeti

ENFJ’ler doğal liderler oldukları kadar insanları etkileme konusunda da oldukça başarılıdırlar. Her zaman her bir durumda söyleyecekleri sözleri bulunur. Bu yüzden bir topluluğun önünde konuşmak onlar için zor değildir.

Duygusal Yaklaşım

Bir ENFJ’nin partnerinden en çok beklediği şeylerden biri de şefkattir. Partnerlerine karşı duygularını açıkça belli ederler. Çoğu zaman partnerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışırlar ve bu konuda gözlem yaparlar.

Korumacı İç Güdü

Yakın çevreleri için fedakarlıklar yaptıkça insanlara karşı korumacı bir duyguya kapılırlar. Kendilerinden çok fazla şey vermek onlar için doğaldır bu yüzden  kendilerini zaman zaman insanların hayatına müdahale etmeye çalışırken bulurlar.

ENFP (Kampanyacı) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı dışa dönük, sezgisel, hisseden, kapsayıcıdır. ENFP’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

İyimserlik

Olumsuz durumlar karşısında bile oldukça pozitif kalmayı ve olayların artı yönlerini görme konusunda başarılıdırlar. İnsanlar onların bu pozitif yönlerinden dolayı onlarla vakit geçirmekten ve tavsiye almaktan hoşlanırlar.

İlgi Çeşitliliği

Sıradanlık ve rutinden hoşlanmayan ENFP kişilik tipleri yeni hobiler ve uğraşlar bularak bu alanlarda kendilerini geliştirmek isterler. Merak duygusu onları birçok alanda öne geçiren bir duygudur.

Duygusal İlişkiler

Romantik ilişkilerinde jest yapmaktan ve partnerlerini mutlu görmekten çok hoşlanırlar. İltifat etmek ve hediye almak gibi kibar ve düşünceli hareketler tam olarak onlar içindir. Partnerleri ile sorun yaşamaktan hoşlanmazlar bu sebeple de tartışmaktan kaçınma davranışı sergileyebilirler.

Bağımsızlık

Kontrol edilmekten hoşlanmayan bu kişilik tipleri baskı altında agresifleşebilirler. Özgürlük onlar için vazgeçilmezdir. Duygu ve düşüncelerini sınırlanmadan dile getirmekten hoşlanırlar. 

Risk Almak

Yeni maceralara atılmak ve yeni deyimler edinmek gibi yeni olan her şey onlar için ilgi çekici olabilir. Risk almak onlar için son derece kolaydır. Hedefleri ve istekleri konusunda cesur bir şekilde adım atmaktan çekinmezler.

Dikkat Dağınıklığı

Zaman zaman hevesle başladıkları işi tamamlayamama problemleri yaşarlar. Dikkatleri çabuk dağılabilir ve sıkılabilirler. Bu yüzden ellerindeki işi erteleyebilirler ve zaman yönetimi konusunda problemlerle başa çıkmaları gerekebilir.

ENFP Kişilik Tipinin Özellikleri

ISTJ (Lojistikçi) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı içe dönük, gözlemci, düşünen, yargılayandır. ISTJ’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

Detaycı ve Özenli

ISTJ’ler kendilerine verilen görevi doğaları gereği yapması gerektiğini algılarlar. Bu yüzden sorumlulukları ve görevleri konusunda planlama, tasarlama sürecinde mükemmelliyetçilik algılarına sahiptirler. Bilmedikleri bir şeyin içinde bulunmak istemezler, o ortamı önceden tanımak isterler.

Karamsarlık

ISTJ’lerin işleri istediği gibi gitmediğinde kendilerini suçlayabilirler ve hayatın akışında kalmaları oldukça zordur. Stres yönetimi konusunda başarılı değillerdir bu yüzden baskı altında kalmak onları karamsar düşünmeye yöneltir.

Duygusallık

ISTJ’lerin sorun olarak algılamadığı ancak diğer insanlar için sorun olarak algıladığı bir diğer durum ise duygusal yaklaşımlarıdır. Duygulara uzak oldukları için insanlara sevgilerini göstermekte zorluk yaşarlar.

Geleneksel

Geleneksel normlara oldukça bağlıdırlar ve kurallara aykırı davranmayı sevmezler. Geleneksel bir giyim tarzı, ev ve yaşam tercih ederler. Bu yüzden o dönem popüler olan şeylerle ilgilenmezler.

Ciddiyet ve Sessizlik

ISTJ’ler dışarıdan bakıldığında ciddi ve mesafeli görünürler. Şüpheci tavırlara ve sorgulayıcı bakışlara sahiptirler. Bulundukları her duruma ciddiyetle yaklaşırlar ve insanlar tarafından suskun bir kişilik olarak algılanır.

Değişime Karşı Direnç

Bu kişilik tipinde sık rastlanan diğer özellik de geleneksel düşünce biçimlerinin etkisi ile değişime karşı direnç göstermeleridir. Koşullar değiştiğinde bunun doğal olduğu algısına varmazlar ve eski haline getirmek için uğraşırlar.

Sosyal İlişkiler

İnsanlara karşı sevgilerini eylemle göstermeyi tercih ederler. Başka insanlara yardım etmekten mutluluk duyarlar ve bunu bir görev bilinci ile yaparlar. Aşk hayatlarında da oldukça sadık ve güvenilir partnerlerdir.

ISTJ Kişilik Tipinin Özellikleri

ISFJ (Savunmacı) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı içe dönük, gözlemci, hisseden, yargılayandır. ISFJ’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

Duyarlı

ISFJ’ler oldukça hassas, nazik ve sıcakkanlı insanlardır. İnsanların sorunlarını içselleştirerek onlara yardım etmekten mutluluk duyarlar. Başkalarının ihtiyacı olan şeyi çabuk algılama yetenekleri vardır.

Geleneksel Kurallara Bağlılık

Aile kavramına oldukça değer verirler ve geleneksel değerlere saygı duyarlar. Bu yüzden yeni bir şey denemek için cesaretleri olmaz ve var olan kuralları kabul ederler. Bu da onları risk alma konusunda çekimser kılar.

Güçlü Hafıza

Zihinleri adeta ayrıntıları tutmak için yaratılmıştır. İnsanlar ona bir şeyler söylediklerinde yıllar geçse bile unutmazlar. Bu da onları duygusal ilişkilerinde oldukça düşünceli bir karaktere kavuşturur.

İçe Dönüklük

Sessiz yapıya sahip olduklarından dolayı zaman zaman duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler. Fikirlerini sık sık açıkça belli etmezler. Bundan dolayı tartışmalardan da sıklıkla kaçınırlar.

Dürüstlük ve Sadakat

Her zaman iyi biri olma çabaları vardır. Sevdiklerine karşı oldukça dürüsttürler ve sadıktırlar. Arkadaşları ve ailesi arasında çok sevilirler. Biriyle tanıştıkları zaman hızlı bir şekilde güven duygusu aşılayabilirler.

Sabit Fikirlilik

ISFJ’ler zaman zaman sabit fikirli olmaya meyillidirler. Çünkü farklı fikirlerle karşılaşmak onları korkutur ve eleştiriden hoşlanmazlar. Çatışmalarla baş etmekten kaçınmaları onları eleştirilme korkusu yaşamaya itiyor. 

Organizasyon Yeteneği

Başkalarına yardım etmeyi sevdikleri kadar bu tür organizasyonları planlamaktan ve tasarlamaktan zevk alırlar. İyi bir gözlemci oldukları için de başarılı bir etkinlik düzenleyebilirler.

ISFJ Kişilik Tipinin Özellikleri

ESTJ (Yönetici) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı dışa dönük, gözlemci, düşünen, yargılayandır. ESTJ’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

Liderlik

Gerçekten doğal liderdirler ve toplum tarafından saygı ile karşılanırlar. Mantıklı ve gerçekleri somut yönden ele aldıkları için insanlar sık sık onun fikirlerine ihtiyaç duyar.

Yardımseverlik

ESTJ’ler ihtiyacı olanlara yardım etmekten mutluluk duyarlar. Onları sosyal hizmetler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler gibi yerlerde görmeniz olasıdır. 

Düzen ve Disiplin

İşlerini titiz bir şekilde yürütürler ve oldukça dakik özellikleri vardır. Bu yüzden bir görevi kontrol etme veya hatırlatma gibi durumlar çıkmadan işlerini hallederler. Harekete geçme konusunda tereddütsüz başarılıdırlar.

Açık ve Net İletişim

Sevdiği insanların yanında rahat bir iletişimleri vardır. Rahatlıkla espri yapabilir ve insanları eğlendirebilirler. Görüşlerini ve olaylara bakış açılarını rahatlıkla dile getirirler. Bu özellikleri arkadaşları arasında onları güvenilir kılar.

Duygusal Zorluk

Duygusal yaklaşımları zayıftır bu yüzden başkalarının ne gibi duygusal ihtiyaçları olduğunu anlamakta zorlanırlar. Açık sözlü olmaları dolayısıyla farkında olmadan insanları kırabilme olasılıkları vardır.

Değişimle Başa Çıkmada Zorluk

Çoğunlukla farklı fikirlere karşı kapalı olmalarından dolayı değişimlere karşı esnek bir yapıya sahip değildirler. Kurallara sıkıca bağlıdırlar. Bu özellikleri onları insanlar tarafından inatçı olarak algılamalarına ve zaman zaman sert bir görünüm çizmelerine sebep olur.

Aileye Bağlılık

ESTJ’ler ailelerine oldukça bağlıdırlar. Bağlılıklarını genellikle eylemleriyle göstermeyi tercih ederler. Aileleri için sorumluluklarını sıkı bir görev bilinciyle yerine getirirler ve sevdiklerini her zaman samimiyetle desteklerler.

ESTJ Kişilik Tipinin Özellikleri

ESFJ (Konsül) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı dışa dönük, gözlemci, hisseden, yargılayandır. ESFJ’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

Empati Kurma Yeteneği

ESFJ’lerin yüksek duyarlılıkları vardır. İnsanların duygularını kendileri de içselleştirerek yaşarlar. Onların duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışırlar. Başkalarının dertlerine ortak olmada ve onlara yol göstermede başarılıdırlar.

Sorumluluk Sahibi

ESFJ’ler için bir iş hakkında bütün çabalarını göstermek çok değerlidir. Verilen işi tam anlamıyla yapmak için yoğunlaşırlar. Ancak bu özellikleri onları kendilerinden fazla yük almalarına neden olacaktır ve kendilerini sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırken bulacaklardır.

Mantık ve Duygu Arasındaki Denge

Onları sıklıkla öne çıkaran diğer özellikleri de mantık ve duygu arasındaki dengeyi rahatlıkla kurabilmeleridir. Bir duruma karşı yalnızca sezgiler onlar için güvenli bir yol değildir. Diğer açıdan yalnızca mantıksal çerçevede yaklaşmak insanların duygularını da arka plana atmak sayılır. Bunun için orta yolu bulmaya çaba gösterirler.

Gözlem Yeteneği

Onlar en yetenekli gözlemcidirler. Dış dünyada gelişen olayları analiz ederler ve projelerini ayrıntıları ile takip ederler. Detayları takip etme konusunda ustadırlar bu detaylardan pratik çözüm yolları çıkarma konusunda yeteneklidirler.

Aileye Bağlılık

Geleneksel değerlere önem verirler ve ailelerine bağlıdırlar. Bu özelliklerinin yanında partnerlerinin de benzer görüşlere sahip olmasını isterler. Ne kadar sorumluluk yüküne sahip olurlarsa olsunlar ailelerini ihmal etmeme konusunda özenlidirler.

Dışa Dönüklük

Sosyal bir kelebek olarak nitelendirebiliriz. Yalnız başlarına kalmak ve çalışmak onlar için oldukça zordur. Çünkü ESFJ’ler motive olmak için, sık sık başkalarının onayına ve ihtiyacına gereksinim duyarlar. Bu yüzden insanlarla iletişim halinde kalmaktan keyif alırlar.

Farklı Koşullara Uyum Sağlama Zorluğu

ESFJ’lerin belirli bir çerçevesi vardır ve bu çerçevede kalmak için direnirler. Değişen koşullara uyum sağlamak onlar için zordur çünkü kendi doğruları ve yanlışları vardır. Kurallara uygun hareket etmeyen insanları yargılama girişiminde bulunabilirler.

ESFJ Kişilik Tipinin Özellikleri

ISTP (Becerikli) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı içe dönük, gözlemci, düşünen, kavrayandır. ISTP’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

İyimserlik

Doğaları gereği oldukça sakin bir yapıya sahiptirler. Dışarıdan mesafeli ve iyimser bir karakter olarak algılanırlar. Karşılaştıkları durumlara karşı olumlu bakış açıları geliştirerek çözüm odaklı ilerlemeyi tercih ederler.

El Becerisi Yeteneği

Motor, uçak, araba gibi teknolojik cihazları kurcalamayı severler. Tamirat işlerine karşı çok yatkındırlar. Ayrıca yemek, el sanatları, örgü gibi el becerisi gerektiren işlerde de başarılı olurlar. 

Utangaçlık

Onlar doğaları gereği utangaçlardır ve genellikle bir ortamda sessiz kalmayı tercih ederler. Ön planda olmak onların strese girmelerine sebep olur. Konuşmak yerine eyleme geçmek onlar için daha kalıcı bir bağ kurma göstergesidir.

İçe Dönüklük

İçe dönük ve sessiz olmaları sebebiyle insanlar onları ulaşılmaz ve gizemli algılarlar. Yakınlarına göre oldukça eğlenceli bir karakterdedirler. Ancak diğer ortamlara girdikleri zaman gözlemci bir tutum içinde olurlar ve bir ortama alışmaları zaman alır.

Anı Yaşamak

Duygusal ilişkilerini belki de en eğlenceli kılan özelliklerinden biri de anı yaşamalarıdır. Spontan geliştirdikleri planlarla partnerlerinin ilgisini çekerler. İlişki onlar için bir eğitimdir ve karşılıklı bir şeyler öğretmek için vardır. Partnerleriyle anlık kararlar almak ilişkiye renk getirir.

Bağımsızlık

ISTP’ler her türlü kısıtlamadan kaçınırlar. Onların kendilerine özel bir dünyaları vardır ve insanların bu sınırlarını aşmalarına karşıdırlar. Kalıplaşmış kurallar içinde yaşamaktan hoşlanmazlar ve başlarına buyruk hareket etmek onlar için daha cezbedicidir.

Maceraperest

Sessiz ve sakin yapılarının altında bir maceraperest yatar. Anlık kararlar vermek ve bilmedikleri şeylerin içinde olmak onlar için korkutucu değildir. Bu onları değişimle başa çıkmalarında oldukça güçlü kılmıştır. Aynı zamanda kriz yönetimini ustalıkla sağlarlar.

ISTP Kişilik Tipinin Özellikleri

ISFP (Maceracı) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı içe dönük, gözlemci, hisseden, kavrayandır. ISFP’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz: 

Gelişmiş Estetik Algı

ISFP’ler sıra dışı estetik algıları ile tanınırlar. Hayattan keyif alırlar ve bunu bir sanat aracılığı ile somutlaştırmak onlar için oldukça değerlidir. Duyuları kullanmada oldukça ustadırlar bu yüzden bir ISFP’yi ressam veya heykeltıraş gibi el becerisi ve estetik gerektiren yerlerde görebilirsiniz.

Doğaya Bağlılık

Doğayı ve hayvanları oldukça severler. Onlar için doğada kalmak terapi yeridir ve boş zamanlarında doğa aktivitelerine katılmayı çok severler. Çevrelerindeki güzelliklere karşı farkındalıkları yüksektir.

Duygusallık

Sevdiklerine karşı oldukça bağlıdırlar ve onlar olmadan mutlu olduklarını hissetmezler. Onlardan uzak kaldıklarında eksikliklerini hissederler. Oldukça hassas yapılarından dolayı çabuk incinebilirler. 

Bireysellik

Zaman zaman kendi sınırları içinde hareket ederek kararlar alma eğilimi gösterirler. Kendi değerleri ve inançları doğrultusunda hareket etmek onları konfor alanında hissettirir.

Kararsızlık

Karar verme süreci onlar için karmaşıktır. Daha çok duyguları ile hareket ederek başkalarının önceliklerini göz önünde tutarlar. Kendi değerleri konusunda hareket etmeye bağlı kalsalar da çok hızlı fikir değiştirirler. Durumlar arasında karar alma sürelerini uzatır.

Derin İlişkiler

Duygusal ilişkilerinde sevdiklerine karşı oldukça hassas bir yapıdadırlar ve sık sık duygularını göstermezler. Ancak partnerlerine karşı oldukça samimidirler ve aynı karşılığı onun da göstermesini beklerler. Eğer aynı karşılığı alamazsa aşağılanmış hissine kapılırlar.

Eleştiri Korkusu

ISFP’lerin bir diğer özelliği ise insanlar tarafından eleştirilmekten korkmalarıdır. Bu onlara karşı yapılan bir saldırı gibi gelir bu yüzden kendi içlerine dönüp soğuk bir duruş sergilemeye başlarlar.

ISFP Kişilik Tipinin Özellikleri

ESTP (Girişimci) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı dışa dönük, gözlemci, düşünen, kavrayandır. ESTP’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz:

Enerjik ve Aktif

Bir ESTP ile karşılaştığınızda onların enerjilerinin hiç bitmediğini ve sürekli her alanda aktif olabildiğini görebiliriz. Sürekli bir maceranın içine atılırlar ve hayatta en çok hissettikleri duygu heyecandır.

Dost Canlısı

ESTP’leri sık sık arkadaşlarıyla gülüp sohbet ederken görürüz. Herkesle iyi geçindiği için aranan arkadaş profili oluştururlar. Herkesle kısa sürede samimiyet kurabilirler. Arkadaşlarına karşı dürüsttürler. 

Sabırsızlık

Hızlı düşünüp harekete geçmeleri birçok konuda öne atılmalarını sağlasa da bu zaman zaman onları sabırsız birine dönüştürür. Genel olarak sezgilere ve duygulara karşı oldukça yüzeysel bakış açısına sahiptirler. Karar alma ve harekete geçme süreçlerinde de acele ederler.

Pratik Zeka

Hareketli hayatları ve enerjileri ile pratik bir zekaya sahiptirler. Olaylara bakış açılarını mantıksal süzgeçten geçirmeyi tercih ederler. Beklenmedik durumlara karşı çözümleri oldukça hızlıdır ve bu yüzden onların nadiren plan yaptığını görürüz.

Rutinden Sıkılmak

ESTP’ler yeni ve ilginç deneyimlere açtırlar. Her an yapmak istedikleri bir şey vardır ve hayatları rutine bindiğinde çok sıkılırlar. Zaman zaman hayatın rutine bindiği gerçeğiyle yüzleştiklerinde acil ve mantıktan uzak kararlar alabilirler.

Açık İletişim Kurmak

Problemlerini yazılı ifade etmekten ziyade konuşarak ifade ederler. Güçlü ikna kabiliyetine sahipler ve bu da zaman zaman karşı tarafı dinlememelerine neden oluyor. Kendilerini dinletme konusunda oldukça başarılıdırlar ve ona inanan insanlarla iş birliği yapabilirler.

Özgürlük

İkili ilişkilerde bağımsızlık onlar için çok önemlidir. Kısıtlanmalardan hoşlanmazlar. Zaman zaman partnerlerinin duygusal ihtiyaçlarını anlayamazlar. Sözleri eyleme dönüştürmek onlar için çok daha önemlidir. Özgür ruha sahip olduklarından dolayı duygular ve ilişkiler hakkında konuşmak onların ilgisini çekmeyebilir.

ESTP Kişilik Tipinin Özellikleri

ESFP (Eğlendirici) Kişilik Tipinin Özellikleri Nelerdir?

Açılımı dışa dönük, gözlemci, hisseden, kavrayandır. ESFP’lerin kişilik özelliklerini ise şu şekillerde sıralayabiliriz: 

Eğlenme Arzusu

ESFP’ler hayatı eğlence ve yeni deneyimler edinme olarak görürler. Nerede eğlenceli bir aktivite varsa ESFP’leri orada görürüz. Kendileri eğlenmeyi sevdikleri gibi başkalarını da eğlendirmekten keyif alırlar.

Değişkenlik

Hayatlarını eğlenceli yapan da sürekli değişimin içinde kendilerini bulmalarıdır. Değişen koşullara uyum sağlamada zorluk yaşamazlar ve hayatın gerektirdiği yeni bir deneyim olarak algılarlar.

Somutlaştırma ve Belirlilik

Onlar için her şeyin somut olması gerekir. Duyu organları ile algılayabildikleri şeylere değer verirler. Belirsiz ve ucu görünmeyen olaylar karşısında huzursuz bir yaklaşım sergileyebilirler.

Cana Yakınlık

Onların iletişim kurma yöntemleri pozitif bir yaklaşım ve samimiyettir. İnsanlar tanıştıklarında ESFP’lere yaklaşmaktan çekinmezler. İyimser bakış açıları sayesinde insanların kalbini kazanırlar. Bu konuda doğal bir yetenekleri bulunur.

Cömertlik

Her konuda cömert olmalarıyla bilinir. Hesap yapmak onlara göre değildir ve bu da zaman zaman fazla harcama yapmalarına neden olabilir. Sevdikleri için harcama yapmak onlar için keyifli bir durumdur.

Fedakarlık

Partnerlerinin mutluluğu için tüm güçlerini ortaya koyabilirler. Partnerlerine sevdiklerini belli ederler ve duygusal ihtiyaçlarını anlamakta zorluk yaşamazlar. Partnerlerinin mutlu olması onlar için de mutluluk demektir.

Ciddiyet Kuramamak

Sürekli eğlence anlayışlarından dolayı durumlara yaklaşımları yeterince ciddi olmaz. Bu nedenle sorunlarla karşılaştıklarında başa çıkma konusunda başarılı değillerdir ve bu sorunlardan kaçma eğilimi gösterebilirler.

Kişilik tipi analizi, bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına ve bu doğrultuda kişisel gelişim alanında gelişmelerine olanak tanır. Aynı zamanda, MBTI, bireylerin diğer insanları daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. İletişim tarzları, tercih ettikleri çalışma ortamları ve stresle başa çıkma yöntemleri gibi alanlarda MBTI sonuçları, insanlar arasındaki etkileşimleri daha verimli hale getirebilir.

ESFP Kişilik Tipinin Özellikleri
Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.