INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

ESG Nedir ve Şirketler için Neden Önemlidir?

Şirketlerdeki sürdürebilirlik uygulamaları, günümüzde hem şirketler hem de çevresel anlamda son derece önem kazanmış durumda. Ancak son dönemlerde şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamaları yeni bir kavramın etrafında şekilleniyor: ESG

Sürdürülebilirlik
  • Yayınlanma Tarihi: 21 Haziran 2022
  • Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024
  • Yazan: Speaker Agency
ESG V2 (690X460) Piksel

ESG son zamanlarda çok popüler olmuş olsa da aslında ilk örnekleri 1950’li yıllara kadar uzanır. ESG’nin günümüzde popüler olmasının sebebi ise sosyal sorumluk konusunda bir önceki nesle göre daha sorumluluk sahibi olan Y kuşağının yatırım gücünün artması gösterilebilir.

Peki nedir bu ESG?

İngilizcedeki environmental, social, ve governance (çevresel, sosyal ve yönetişim) kelimelerinin kısaltmasından oluşan ESG’yi en basit şekilde sosyal sorumluluk sahibi yatırımcıların, yatırım tercihlerini işin potansiyel kar oranından çok çevresel ve sosyal kaygıları ile ne kadar örtüştüğüne göre şekillendirmesini ifade eden bir kavram olarak ifade edebiliriz.

ESG içerisinde yer alan her bir kavram (çevresel, sosyal ve yönetişim) kendi içinde kriterlere ayrılır. ESG yatırımlarında sosyal etki yatırım nedeninin merkezi olarak görülür. Yatırımın ne tarzda bir şirkete yapıldığı, şirketin çalışanlarına sunduğu olanakları ve çalışan mutluluğu ve şirketin yaptığı üretimlerde uzun vadede çevreye ne kadar zarar verdiği göz önüne alınan kriterlerden bazılarıdır.

ESG Kriterleri

ESG’nin üç unsuru da ESG dostu bir duruş benimsemeyi hedefleyen yatırımcılar tarafından dikkate alınabilecek bir dizi kriteri içerir. Çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi birçok ESG kriteri son derece öznel olsa da, bir şirketin ESG politikaları ve eylemleri nesnel açılardan da değerlendirmek gerekebilir. Bunun için çoğu şirket kendi imajı ve sürdürebilirlik için danışmanlık firmalarından hizmet alır. 

Yönetişim

ESG bağlamında yönetişim, bir şirketin en üst kademesinde bulunan yöneticiler tarafından nasıl yönetildiği ile ilgilidir. Üst yönetim ve yönetim kurulunun çalışanların, tedarikçilerin, hissedarlarların ve müşterilerin çıkarlarına uygun hareket etmeleri ESG kapsamında en büyük kriterlerden biridir.

Ayrıca şeffaf bir mali raporlama genellikle iyi bir kurumsal yönetimin temel unsuru olarak kabul görür.

Aynı zamanda yönetim kurulu üyelerinin çeşitlilik ve kapsayıcılık içerisinde olmaları da gerekir.

Çevre

En büyük çevresel kriterler arasında bir şirketin çevre kirlilik politikalarını ve iklim değişikliği sorunları, yenilenebilir enerji kaynaklarını nasıl ve ne oranda kullandığı gibi çevresel anlamda sürdürebilirlik ilgili tutum ve eylemleri yer alır.

Diğer olası çevre kriterleri arasında üretimleri için gerekli hammadde tedarikini nasıl sağladığı ve şirketin sahip olduğu arazilerde biyoçeşitliliğe ne kadar önem verdiği gelmektedir.

Sosyal

ESG için birçok farklı sosyal kriter mevcuttur. Ancak hemen hemen hepsi şirket içindeki sosyal ilişkileri baz alır. Sosyal açıdan ESG kriterlerinin en büyüğü şirketin ve şirket üst yönetiminin çalışanlarla olan ilişkileridir.

Genel resimden biraz daha ayrıntılara indiğimizde de karşımıza şu kriterler çıkıyor; Sektördeki benzer pozisyonlar ve iş olanakları ile karşılaştırıldığında çalışanlara adil ödemeler yapılması, çalışanlara tanımlanan yan haklar, çalışma ortamında sağlanan olanaklar, mobing ve tacizi önlemek için yapılan denetim ve önlemler ve uzun vadede çalışanların şirkete hissettikleri bağlılık.

Yukarıda saydığımız sosyal kriterlerin bir diğeri de çalışanlara verilen eğitimler olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanların eğitimi ve güncel konularda bilgilendirmeleri, çalışan değeri ve sürdürebilirlik açısından son derece önemli. Özellikle sürdürebilirlik alanında konunun uzmanları tarafından yapılacak eğitim ve konuşmalarla çalışanlarınızı bu konuda bilinçlendirebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik ve ESG gibi birçok kavramın iş hayatına ve şirkete uyarlanması konusunda, Speaker Agency Sürdürülebilirlik Konuşmacıları’ndan Dr. Sertaç Doğanay, Cem SeymenGüven İslamoğluBünyamin SürmeliSelen Baranoğlu, Dilara Koçak, Salim Kadıbeşegil, Akan Abdula ve Ebru Baybara Demir’in konuşmalarından ilham alarak şirketiniz için sürdürülebilir çalışmalara imza atarken şirketiniz ve çalışanlarınız için çevresel ve sosyal rahatlığa da katkı sağlayabilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.