INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Bilgi Toplamanın Sihirli Yolculuğu: 5N1K Tekniği

5N1K tekniği nedir? Bilgi nasıl toplanır? Etkili bir bilgi toplama süreci için ihtiyacınız olan ipuçlarını derledik.

Liderlik İkna ve Müzakere Sanatı
 • Yayınlanma Tarihi: 09 Ekim 2023
 • Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024
 • Yazan: Speaker Agency
Bilgi Nasıl Toplanır 690X460

Planlama hayatımızın her aşamasında olan ve hayatımızı kolaylaştıran bir durumdur. Günlük planlamalar için kendi rutinlerimiz kullansak da iş süreçlerinde kanıtlanmış planlama tekniklerini kullanmak faydalı olabilir. Doğru planlama tekniği ile kurgulanan iş süreçlerinde efor ve zamandan tasarruf edilir. 

5N1K yöntemi de sıklıkla kullanılan bir bilgi toplama ve planlama metodudur. Geçtiğimiz yıllarda habercilik alanında sıklıkla kullanılan bu metot, günümüzde eğitim, değerlendirme gibi süreçlerde de kullanılmaktadır. Bu metot bir olay ve kavramın temel noktalarını bulmak için bireyleri belli başlı sorular sorarak düşünmeye iter.

Bu sorular, “ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim” şeklindedir. Bu sorular ile bir yöntemi genişletebilir, araştırmanızı kapsamlı hale getirebilirsiniz. Şimdi gelin bu yöntemi tüm detaylarıyla ele alalım. 5N1K Nedir? Nasıl kullanılır? Soruların yanıtlarını birlikte keşfedelim.

Bilgi Toplama Yolları

5N1K Nedir? 5N1K Tekniğinin Anlamı ve Açılımı Nedir?

5N1K kavramını daha önceden duymuş ya da bu kavramla karşılaşmış olabilirsiniz. Genellikle gazetecilik ve habercilik alanında kullanılan; ancak günümüzde eğitim ve değerlendirme alanlarında da tercih edilen bu metot, birçok araştırmacı, öğrenci, gazeteci tarafından bir bilgi toplama tekniği olarak tercih edilmektedir.

5N1K yöntemi, bilgiye ulaşmada bireyleri düşünmeye ve sorgulamaya teşvik eder. 5N1K açılımı temel sorular ile ifade edilir. 

“Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim” sorularının kullanılmasıyla konunun derinlemesine incelenmesi ve ayrıntıların yüzeye çıkarılması amaçlanır. Örneğin bir haber incelediğinizde bu soruların tamamını sormak, olayı tüm yönleriyle anlamanızı sağlar. Tekniğin sorularına daha yakından bakacak olursak aşağıdaki detayları verebiliriz.

 • Ne: Olay ya da kavramın kendisini ifade eder.
 • Nerede: Olayın ya da kavramın nerede gerçekleştiğini ortaya çıkarmayı sağlar.
 • Ne Zaman: Olayın tam olarak hangi zaman diliminde gerçekleştiğini ifade eder.
 • Nasıl: Olayın hangi aşamalardan oluştuğunu ve sürecin detaylarını anlatır.
 • Niçin: Olayın hangi sebeplerden dolayı gerçekleştiğini ve bu sebeplerin sonuçlarının neler olduğunu ifade eder.

Özetle, 5N1K tekniği belirli soruların sorulması ile bir olay hakkında detaylı bilgilerin toplanmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu tekniği öğrenmek bilgiye ihtiyaç duyduğunuz her anda size yardımcı olacak ve doğru bilgiye derinlemesine ulaşmanızı sağlayacaktır.

5N1K Nedir

5N1K Tekniği Nasıl Kullanılır?

Bilgi toplama stratejileri arasında 5N1K tekniği en sık kullanılan tekniklerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu teknik olayların ya da süreçlerin derinlemesine incelenmesine yardımcı olur. 

Tekniğin kullanımındaki temel kural soruların cevaplarının asla “evet” ya da “hayır” olmamasıdır. Gelin birlikte bu tekniğin kullanımını örneklerle inceleyelim.

 • Ne: Bu sorununn sorulmasıyla görev tanımının, faaliyetin, amacın, prosedürlerin ne olduğunun açıklanması beklenir. Bu soru tekniği için verilebilecek birkaç örnek şu şekildedir: Sorun nedir? Risk nedir? Durum nedir? 
 • Nerede: Olayın gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği mekanı tespit etmede bu soru yöntemi kullanılır. Örnek olarak şu soru başlıkları uygun olacaktır. Problem nerede? Etkinlik nerede gerçekleşebilir? Olay nerede gerçekleşti?
 • Ne Zaman: Olayın gerçekleştiği zaman dilimini öğrenmek ya da gerçekleşeceği zaman dilimini belirlemek için bu soru tercih edilir. Örnek olarak verilebilecek sorular şunlardır: Kurulum ne zaman gerçekleşecek? Uçuş ne zaman olmalı? Kaza ne zaman gerçekleşti?
 • Nasıl: Bu soru ile eylemin nasıl gerçekleşeceğine, kullanım yönteminin nasıl olacağına dair detayları bulabilirsiniz. Örnek olarak şu soru başlıklarını gösterebiliriz. Bölüm nasıl düzenlenir? Bu ilaç nasıl kullanılır? Yöntemler nasıl uygulanır?
 • Niçin: Olayın sebeplerini, gerçekleşme amacını belirlemek için bu soru tercih edilir. Örnek olarak şu soruları vermek doğru olacaktır: Neden bu ekipmanlar seçildi? Neden bu yöntem tercih edildi? Bu eğitim neden atandı?
 • Kim: Olaydan bizzat etkilenen ya da sorumlu olan kişi ve paydaşların belirlenmesi için bu soru tercih edilir. Şu sorular örnek olarak verilebilir: Bu sorunu kim tespit etti? Makaleyi kim yazdı? Projeden kim sorumlu?

5N1K yöntemi, karmaşık problemleri daha anlaşılır hale getirmede ve daha iyi sonuçlar elde etmede tercih edilen bir bilgi toplama metodudur. Bu basit yöntem ile bilgi toplama, araştırma ve karar verme süreçlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

5N1K Yöntemi

5N1K Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

5N1K tekniğinin açılımına ve kullanım alanlarına kısaca değindik. Bir önceki paragrafta da belirtildiği gibi 5N1K tekniği bilgi toplama, araştırma ve analiz süreçlerinde birçok kolaylık sağlamaktadır. Şimdi gelin birlikte bu kolaylıklara ve 5N1K tekniğinin avantajlarına göz atalım.

1) Derinlemesine Anlayış

5N1K tekniği, bir konuyu ya da olayı derinlemesine incelemek ve anlamak için kullanılır. Her bir “N” sorusu, olayın farklı yönlerini keşfetmenizi sağlayarak en ayrıntılı şekilde olayın bütününü anlamanıza yardımcı olur.

2) Tanımlanan Sorunlar

5N1K tekniğinde kullanılan sorular ile olayın temelinde yatan bütün sorunlar ortaya çıkar. Sorunların tanımlanması ve nedenlerinin keşfedilmesi çözümlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlar.

3) Gelişen Problem Çözme Yeteneği

Bu teknikte kullanılan sorular, olaylara farklı açılardan bakmanızı ve sorunları farklı pencerelerden görmenizi sağlar. Bu durum problem çözme yeteneğinizin gelişmesine katkı sağlar.

4) Zamandan Tasarruf

Bu teknik karmaşık olayları ve sorunları daha anlaşılır ve yakın hale getirir. Aynı zamanda birbirinden farklı konulara uygulanmasıyla hayatımızda kolaylık sağlar. Bu sayede karmaşadan uzaklaşılır ve zamandan tasarruf edilir. Gereksiz detaylarda boşa zaman harcanmaz.

5) Düzenli Planlama

5N1K tekniği ile hazırlanan planlamalar tüm detayları barındıran titiz bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkar. Bu teknikte kullanılan sorular, planlama aşamasında göz önünde bulundurmanız gereken faktörleri belirlemenize yardımcı olur.

6) Analitik Düşünme

Bu soru tekniğinde farklı soruları sorma ve her bir soruya cevap arama aşaması bulunur. Bu aşamalarda soruları yanıtlama süresi analitik düşünmeyi teşvik eder ve analitik düşünce becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

7) Detaylı Sonuçlar

5N1K tekniği bir olayın farklı açılardan ele alınmasını sağlayarak tüm detaylara ulaşılmasına olanak tanır. Sorulan 6 farklı soru ile olay hakkındaki herhangi bir detayı kaçırma oranı oldukça düşüktür.

5N1K Tekniğinin Özellikleri

Sıkça Sorulan Sorular

5N1K Tekniği Eğitim Alanında Nasıl Kullanılır?

5N1K tekniği, öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerine yardımcı olmak için eğitim alanında sıklıkla kullanılır. Bu teknik öğrencilerin bir konuyu anlamasında ve analiz etmesinde öğrencilere rehberlik eder. 

Örneğin tarih derslerinde “neden” sorusunun kullanılması tarihi olayların nedenleriyle öğrenilmesini mümkün kılar. 5N1K tekniği öğrencilerin algılama ve kavrama seviyelerini artırarak daha etkili bir öğrenme deneyimi sunulmasını sağlar.

5N1K Tekniği Basın ve Habercilikte Nasıl Kullanılır?

5N1K tekniğinin basında en çok kullanıldığı alan duyuru alanıdır. Bir konu hakkında kamuoyunu basın yoluyla bilgilendirmek, etkinliklere katılımı sağlamak basın duyuruları ile gerçekleşir. Kamuoyuna verilmek istenen ana mesaj belirlenir. Bu mesaj 5N1K tekniğine uygun olacak şekilde duyuru haline getirilir. 

Duyuru karmaşıklıktan ve akademik terimlerin sıklığından uzak olmalıdır. Tüm kamuoyuna hitap eden bir dil tercih edilmesi önemlidir. 5N1K tekniği soruları ile duyuru metinlerindeki detaylar tüm kamuoyuna hitap edecek şekilde hazırlanır.

Etkili Planlamada 5N1K Tekniğinin Önemi Nedir?

Etkili bir planlama yapmak detaylı bir analiz ve araştırma gerektirir. Yüzeysel argümanlarla hazırlanan planlama birçok açıdan eksik ve yetersiz kalır. 5N1K soruları birçok detayın belirlenmesini ve olayların farklı açılardan ele alınmasını sağlar. Bu sayede planlamada göz ardı edilen bir detay olmaz. 

Bilgi Toplama Teknikleri
Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.