İnovasyon Konuşmacıları

İnovasyon Konuşmacıları

“İnovasyon, değişimi bir tehdit değil, bir fırsat olarak görebilme yeteneğidir.” Steve Jobs

“İnovasyon, değişimi bir tehdit değil, bir fırsat olarak görebilme yeteneğidir.” Steve Jobs

Kurumlar olarak yaptığınız işin ustaları sizlersiniz, dolayısıyla ürün ve hizmetlerinizde hedef kitlenizin beklentilerine uygun yeni ve yaratıcı fikirler sizden çıkacaktır. Fakat inovasyonu sadece ürün/hizmet odaklı düşünürseniz, kurumsal olarak kendinizi sınırlamış olursunuz. Tüm iş süreçlerini inovatif bir bakış açısıyla yeniden ele alırsanız, hiç ummadığınız değişim ve gelişim fırsatları yakalayabilirsiniz.

Speaker Agency İnovasyon konuşmacıları, kendi uzmanlık alanlarından (teknoloji, pazarlama, yönetim, girişimcilik, strateji) yola çıkarak inovasyonu tüm boyutlarıyla ele alıyor: İlham Veren İnovasyon Hikâyeleri, Çarıklı İnovasyon: Apple, Google Olmadan Türkiye’de Nasıl İnovasyon Yapılır?, İnovasyon ve Yaratıcılığı Tetiklemek, Liderliğin İ’si: İnovasyon, Pazarlamanın İ’si: İnovasyon, İnovasyon İçin: Değişim, İş Yönetiminde İnovasyon, Yalın Ayak İnovasyon: Anlam Odaklı Değer Katmak, Yıkıcı İnovasyon ve İşin Geleceği, İnovasyon ve Yaratıcılık, Değer Bazlı İnovasyon, Zamana Karşı Yarış: İnovasyon Nedir?, Yeni Nesil Şirketler İnovasyonla Değer Yaratıyor, Silikon Vadisinde İnovasyon ve Startup, İnovasyon ve Stratejik Önemi, İş Modeli İnovasyonu ile Rekabette Başarı, Kurumsal İnovasyon ve Girişimci Kurum.

İnovasyon Konuşmacılarımız hakkında daha fazla bilgi almak için konuşmacılarımızın sayfalarını inceleyebiliksiniz.

Filtrele

Konular