Sürdürülebilirlik Konuşmacıları

Sürdürülebilirlik Konuşmacıları

Aralarında akademisyenler, biliminsanları, danışmanlar, yöneticiler ve girişimcilerin yer aldığı Speaker Agency Sürdürülebilirlik Konuşmacıları, sürdürülebilirlik konusunu farklı açılardan ele alan konuşmalarıyla bakış açınızı genişletecek.

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmayı ifade ediyor. Temelde üç bileşenden -ekonomi, çevre ve toplum- oluşan sürdürülebilirlik kavramı aslında, her şeyi içine alabilecek kadar kapsayıcı. Faaliyet gösterdiğiniz sektörden bağımsız olarak üretim ve tüketim süreçlerinin her aşamasını sürdürülebilirlik açısından gözden geçirmek ve geliştirmek; bireysel, kurumsal ve toplumsal bir değişime aracılık ederek, ekonomik, çevresel ve toplumsal refaha katkıda bulunmak mümkün. 

Aralarında akademisyenler, biliminsanları, danışmanlar, yöneticiler ve girişimcilerin yer aldığı Speaker Agency Sürdürülebilirlik konuşmacıları, sürdürülebilirlik konusunu farklı açılardan ele alan konuşmalarıyla bakış açınızı genişletecek:

Sürdürülebilirlik Stratejilerini Çalışanlara İndirgemek | 0 Atık ve İklim Değişikliği Karşısında Bireysel Dönüşüm | Doğanın Dili ve Doğada Sürdürülebilirlik | SosyoEkonomik Kalkınmada Doğa İnsan İlişkileri | Küresel İklim Değişikliği ve Geleceğimiz | Dünyayı Kurtarabilir misiniz? | Sosyal Girişimcilik | Toplumsal Duyarlılık…

Sürdürülebilirlik konuşmacılarımız hakkında daha fazla bilgi almak için konuşmacılarımızın sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Filtrele

Konular